Rok 1998

29 września 1998 - pierwsza historyczna inauguracja roku akademickiego 1998/1999 w PWSZ w Elblągu, wykład inauguracyjny zatytułowany „Orientalizm Sonetów krymskich Adama Mickiewicza” wygłosił dr Edward Murdzia; podpisanie porozumienia o współpracy przez Rektora PWSZ w Elblągu prof. dra hab. inż. Zbigniewa Walczyka i Prezesa Zarządu, Dyrektora Generalnego ABB Zamech Ltd. Sp. z o.o. mgra Roberta Butzkego; podpisanie Listów Intencyjnych o współdziałaniu PWSZ w Elblągu z Uniwersytetem Gdańskim i Politechniką Gdańską przez Rektorów: prof. dra hab. Marcina Plińskiego – Rektora UG, prof. dra hab. inż. Aleksandra Kołodziejczyka – Rektora PG oraz prof. dra hab. inż. Zbigniewa Walczyka – Rektora PWSZ w Elblągu;

1 lipca 1998 - powołanie Instytutu Politechnicznego, Instytutu Humanistycznego i Instytutu Języków Obcych.

Rok 1999

3 marca 1999 – podjęcie uchwały na posiedzeniu Zarządu Miasta Elbląga o przekazaniu PWSZ w Elblągu przerwanej inwestycji Domu Pomocy Społecznej przy ul. Wspólnej. Budynek przy ul. Wspólnej miał stanowić pierwszy etap tworzenia struktur miasteczka akademickiego;

25-27 kwietnia 1999 – wspólna Konferencja naukowa PWSZ w Elblągu i Uniwersytetu Gdańskiego, poświęcona tematyce tłumaczeń językowych, pt.: „Przetłumaczyć nieprzetłumaczalne”; wystąpienia w dniach 25 i 27 kwietnia miały miejsce na Wydziale Filologiczno – Historycznym UG w Gdańsku, natomiast 26 kwietnia w audytorium PWSZ w Elblągu;

22 maja 1999 – pierwsze Juwenalia studentów PWSZ w Elblągu. W programie: występ kabaretu, rozgrywki w piłkę nożną i koszykówkę;

28 maja 1999 – pierwszego w historii Uczelni wykład otwarty pt.: „Zjawiska interferencji światła naturalnego i laserowego”przez wykładowcę dr. Ferdynanda Buraka.

Czerwiec 1999 – wybór dr hab. inż. Zbigniewa Walczyka, prof. PWSZ na stanowisko Rektora na kadencję 1999-2003, przez Senat PWSZ w Elblągu;

Czerwiec 1999 – budynek przy ul. Grunwaldzkiej 137 staje się własnością PWSZ w Elblągu (został wykupiony od Politechniki Gdańskiej);

13 lipca 1999 – przekazanie inwestycji przy ul. Wspólnej (akt notarialny darowizny nieruchomości) PWSZ w Elblągu przez władze miasta Elbląga

Wrzesień 1999 – inauguracja Klubu Uczelnianego AZS PWSZ w Elblągu;

4 października 1999 – inauguracja roku akademickiego 1999/2000 w PWSZ w Elblągu w Wojewódzkim Ośrodku Kultury, wykład inauguracyjny wygłosił dr Dariusz Waldziński pt.: „Samorządność lokalna i globalizacja – paradoks ekonomiczny przełomu tysiącleci”;

1 grudnia 1999 – zorganizowanie przez PWSZ seminarium na temat współpracy transgranicznej z udziałem m. in. Kristiny Sjorgen i Elisabet Rosengern z Ronneby w Szwecji;

Rok 2000

12 stycznia 2000 – wykład otwarty pt.: „Inżynieria twórczego myślenia” wygłoszony przez Mirosława Stacewicza – twórcy Zespołu Stymulowania Pracy Koncepcjonowanej;

10 lutego 2000 – otwarcie pierwszego Domu Studenckiego w powstającym miasteczku akademickim przy ul. Wspólnej;

14 lutego 2000 – wybór dr hab. Dariusza Waldzińskiego, prof. PWSZ na stanowisko Prorektora PWSZ w Elblagu, przez Senat na wniosek Rektora;

14 kwietnia 2000 – podpisanie porozumienia o współpracy z Akademią Pedagogiczną w Liepaji na Łotwie przez Rektorów: prof. Karlisa Dobelis oraz dr hab. inż. Zbigniewa Walczyka, profesora PWSZ;

10 maja 2000 – wykład otwarty pt.: „Choroby nowotworowe piersi – profilaktyka, rozpoznawanie, leczenie” wygłosił prof. nauk med. Jacek Jassem.

17-18 maja 2000 – I miejsce w ogólnopolskim konkursie „Młodzi sobie” na najlepszy projekt przeciwdziałania bezrobociu”. Autorami pracy byli studenci Instytutu Ekonomicznego PWSZ w Elblągu: Marek Ciesielski, Joanna Czarnecka, Jarosław Rodziewicz i Jacek Byer. Swoją pracę zatytułowali: „Projekt regionalnego banku informacji komputerowych o możliwościach nauki i pracy dla młodzieży województwa warmińsko-mazurskiego”;

22 maja 2000 – wykład otwarty pt.: „Współpraca i integracja europejska” wygłosił prof. dr hab. Edmund Wittbrodt;

25-26 maja 2000 – Juwenalia - pochód studentów ulicami miasta, koncerty zespołów, rozgrywki sportowe;

29 maja 2000 – podpisanie Umowy o Współpracy pomiędzy PWSZ w Elblągu a Wojewódzkim Ośrodkiem Kultury w Elblagu przez prof. dr hab. inż. Zbigniewa Walczyka i Dyrektora Wojewódzkiego Ośrodka Kultury w Elblągu Jacka Nowińskiego;

1 czerwca 2000 – powstanie Regionalnego Centrum Informacji Europejskiej w Elblągu przy ul. Czerwonego Krzyża 2, jako wspólnej inicjatywy Urzędu Miasta i PWSZ w Elblągu;

7 września 2000 – powołanie porozumienia o współpracy pomiędzy Uniwersytetem Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie a PWSZ w Elblągu przez Rektorów: prof. dr hab. Ryszarda Góreckiego oraz prof. dr hab. inż. Zbigniewa Walczyka;

4 października 2000 – Inauguracja roku akademickiego 2000/2001 w Wojewódzkim Ośrodku Kultury wraz z Elbląską Wyższą Szkołą Humanistyczną, gościem na inauguracji był minister Robert Smoleń z Kancelarii Prezydenta, reprezentując zaproszonego Aleksandra Kwaśniewskiego Prezydenta RP; Wmurowanie kamienia węgielnego w Domu Studenckim nr 2 PWSZ przy ul. Wspólnej;

6 października 2000 – videokonferencja (program edukacyjny SAXphone);

23 października 2000 – Inauguracja Elbląskich Spotkań Akademickich (Studenckie Kino Nocą, Kabareton);

15 grudnia 2000 – przekazanie przez Alstom Power Sp. z o.o. Biblioteki Technicznej Elbląskiemu Stowarzyszeniu Rozwoju Szkolnictwa Wyższego;

Rok 2001

6 stycznia 2001 – Rektor PWSZ w Elblągu, prof. dr hab. Zbigniew Walczyk otrzymał Nagrodę Prezydenta Elbląga za 2000 r.;

21 marca 2001 – przekazanie przez Zakład Turbin Gazowych Alstom Power Sp. z o.o.

Instytutowi Politechnicznemu PWSZ w Elblągu zestawu do modelowania bloków energetycznych z turbiną gazową;

22 marca 2001 – wykład otwarty: „Odpowiedzialność moralna menadżera” wygłosiła prof. dr hab. Aniela Dylus, Kierownik Katedry Etyki i Polityki Gospodarczej Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie;

Kwiecień 2001 – wystawa przedmiotu obrazopodobnego Władysława Hasiora „Strażnik błękitnej nadziei” w Bibliotece PWSZ przy ul. Grunwaldzkiej;

14 maja 2001 – wieczór autorski poety Ryszarda Sobieszczańskiego w Bibliotece PWSZ w Elblągu;

16 maja 2001 – wizyta w Instytucie Politechnicznym prof. dr inż. Matthiasa Ahlhausa z Fachhochschule w Stralsundzie (spotkanie z władzami PWSZ i wykład);

23-26 maja 2001 – Juwenalia – rozgrywki sportowe, maraton filmowy, przemarsz studentów ulicami miasta, regaty wioślarskie;

30 maja 2001 – spotkanie autorskie „Okruchy sztuki” - prace malarskie, poezja i muzyka w wykonaniu studentów IPJ;

Czerwiec 2001 – wystawa obrazów elbląskiego malarza Andrzeja Szadkowskiego pt. „Jak Świat Światem” w Bibliotece PWSZ przy ul Grunwaldzkiej;

7 czerwca 2001 – seminarium Zespołu Środowiskowego Podstaw Eksploatacji Maszyn Komitetu Budowy Maszyn PAN;

8 czerwca 2001 – konferencja „Dziecko w Trzecim Tysiącleciu” w ramach Międzynarodowego Dnia Zapobiegania Narkomanii, zorganizowana przez Stowarzyszenie Katolicki Ruch Antynarkotyczny KARAN oddział Elbląg, PWSZ w Elblągu oraz Wyższą Szkołę Zarządzania i Przedsiębiorczości im. B. Jańskiego;

27 września 2001 – inauguracja roku akademickiego 2001/2002 w PWSZ w Elblągu, wykład inauguracyjny wygłosił dr hab. inż. Antonii Wiliński pt.: „Rola informatyki stosowanej w kreowaniu społeczeństwa informacyjnego”;

16 listopada 2001 – konferencja naukowa pt.: „Perspektywy Elbląga jako węzła transportowego połączeń tranzytowych rzeczno-morskich w relacji wschód-zachód”, zorganizowana przez PWSZ w Elblągu i Wyższą Szkołę Morską w Gdyni;

27 listopada 2001 – wykład otwarty prof. dr hab. Andrzeja Piskozuba, Kierownika Katedry Nauk o Cywilizacji, zatytułowany „Świat po 11 września 2001 roku”.

Rok 2002

16 kwietnia 2002 – wykład otwarty dr Tadeusza Syryjczyka, posła na Sejm I, II i III kadencji, pt.: "Gospodarka polska - wyzwanie pierwszej dekady nowego stulecia";

15-16 maja 2002 – Juwenalia – rozgrywki sportowe, występ kabaretu i teatru, regaty wioślarskie;

31 maja 2002 – podpisanie porozumienia o współpracy przez Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego prof. dr hab. Ryszarda Góreckiego oraz Rektora PWSZ w Elblągu, prof. dr hab. inż. Zbigniewa Walczyka;


16 września 2002 – powołanie dr inż. Jarosława Niedojadło na stanowisko Prorektora PWSZ w Elblągu;

27 września 2002 inauguracja roku akad. 2002/2003 w Teatrze Dramatycznym w Elblągu; wykład inauguracyjny pt.: Czy zaspokajanie potrzeb energetycznych musi wywoływać negatywne skutki w środowisku?”, wygłosił prof. PWSZ dr hab. inż. Bernard Quanta;

14 listopada 2002 wręczenie dyplomów inżynierskich pierwszym 25 absolwentom Instytutu Politechnicznego PWSZ w Elblągu;

21 listopada 2002 wieczór autorski poety Stefana Jażdżewskiego w Bibliotece PWSZ przy ul. Czerniakowskiej;


12 grudnia 2002 otwarcie klubu studenckiego oraz klubu fitness w Domu Studenckim przy ul. Zacisze;

14 grudnia 2002spotkanie Rektorów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego prof. dr hab. Ryszarda Góreckiego, Politechniki Gdańskiej prof. dr hab. inż. Janusza Rachonia, Uniwersytetu Gdańskiego dr hab. Andrzej Ceynowa, prof. UG, PWSZ w Elblągu prof. dr hab. inż. Zbigniewa Walczyka z władzami województwa i regionu w sprawie zagospodarowania Żuław. Spotkanie odbyło się w PWSZ w Elblągu;

18 grudnia 2002 – podpisanie umowy o współpracy z niemiecką uczelnią zawodową Fachhochschule w Stralsundzie przez Rektorów: prof. dr hab. inż. Zbigniewa Walczyka oraz prof. Ulricha Schemppa.

Rok 2003

1 stycznia 2003 powołanie Akademickiego Biura Karier w PWSZ w Elblągu;

21 stycznia 2003 wykład otwarty pt.: „Perspektywy obwodu kaliningradzkiego wobec procesu integracji europejskiej” wygłosił dr hab. Tadeusz Palmowski - kierownik Katedry Geografii Rozwoju Regionalnego UG;

13 marca 2003 - drugie w historii Uczelni wybory rektorskie; Senat Uczelni ponownie na kadencję 2003-2007 wybrał rektora – prof. Zbigniewa Walczyka; prorektorem został wybrany dr inż. Jarosława Niedojadło;

14 marca 2003 pierwsze obrony prac licencjackich w Instytucie Ekonomicznym na specjalności: administracja samorządowa i finanse publiczne;

28 marca 2003 wykład otwarty pt.: „Odkrywcze nauczanie matematyki przy użyciu programu komputerowego Cabri II” wygłosił Bronisław Pabich - założyciel i lider grupy roboczej Stowarzyszenia Nauczycieli Matematyki Geometria CABRI, autor wielu książek z zakresu Cabri zatwierdzonych przez MENiS do użytku szkolnego;

28-29 kwietnia 2003 warsztaty ekologiczne pt.: “The Aims and Scope of the Education in Ecology” - „Cele i zakres edukacji w ekologii”; udział w spotkaniach wzięły: Fachhochschule Stralsund (Niemcy), Academy of Pedagogy in Liepaja (Łotwa), University of Kassel (Niemcy), PWSZ w Elblągu, Centrum Ochrony Środowiska, Politechnika Gdańska, Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Olsztynie, delegatura w Elblągu, Urząd Miasta w Elblągu, Instytut Melioracji i Użytków Rolnych oddział Żuławski;

21 maja 2003 wizyta profesora Longina Pastusiaka, Marszałka Senatu RP oraz jego wykład na temat stosunków polsko-amerykańskich oraz zagadnień europejskich;


25 maja 2003 I studencka konferencja naukowa w PWSZ pt.: „Przyszłość Elbląga oczami studentów”;

28-30 maja 2003 – Juwenalia – pochód studentów ulicami miasta, rozgrywki sportowe, regaty wioślarskie, zawody kręglarskie, przedstawienie teatru i występ studenckiego kabaretu;

2 czerwca 2003 IV Wiosenne Spotkania w Krainie Baśni w Teatrze Dramatycznym w Elblągu, zorganizowane przez studentów Instytutu Pedagogiczno-Językowego;


10 czerwca 2003 uroczyste wręczenie dyplomów licencjackich pierwszym absolwentom Instytutu Ekonomicznego, specjalności: administracja samorządowa i finanse publiczne, w Bibliotece Elbląskiej;

26 września 2003 - uroczysta inauguracja roku ak. 2003/2004, połączona z obchodami 5-lecia Uczelni; nadanie Sztandaru PWSZ w Elblągu; wręczenie medalu pamiątkowego, wybitego z okazji 5-lecia Uczelni; uroczyste otwarcie siedziby Instytutu Informatyki Stosowanej przy ul. Wojska Polskiego 1 oraz drugiego skrzydła Domu Studenckiego przy ul. Wspólnej 12; wykład inauguracyjny pt.: „Ekonomia na progu XXI wieku”, wygłosił prof. dr hab. Marian Nogi, Rektor Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Senator RP;

10 listopada 2003 – spotkaniew Uczelni: Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Stanisława Szatkowskiego, Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego Andrzeja Ryńskiego, Prezydenta Miasta Henryka Słoniny, Senatora RP Władysława Mańkuta – Przewodniczącego Konwentu PWSZ w Elblągu, Posła na Sejm RP Witolda Gintowt-Dziewałtowskiego, Dowódcy 16 Pomorskiej Dywizji Zmechanizowanej Gen. dyw. Krzysztofa Skarbowskiego, Starosty Powiatu Sławomira Jezierskiego, Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej Janusza Nowaka, Przewodniczącego Rady Powiatowej Ryszarda Zagalskiego – dyskusja na temat strategicznych kierunków rozwoju PWSZ, w powiązaniu ze strategią rozwoju aglomeracji elbląskiej oraz regionu Warmii i Mazur, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień transformacji lokalnej gospodarki w kierunku przedsięwzięć informatycznych.

Rok 2004

 

23 kwietnia 2004 - spotkanie studentów PWSZ z wicepremierem prof. Jerzym Hausnerem, ministrem gospodarki, pracy i polityki społecznej, posłem Sejmu IV kadencji.

14-15 maja 2004 - wizyta studentów PWSZ w Elblągu w Kaliningradzie w ramach programu Forum Przyjaznego Sąsiedztwa; cykl spotkań z młodzieżą rosyjską, ze Wspólnotą Kultury Polskiej Obwodu Kaliningradzkiego i z Konsulem Generalnym RP w Kaliningradzie;

21 maja 2004 – wieczór autorski poety Andrewa Finchama, laureata IV światowego dnia poezji, w Bibliotece PWSZ w Elblągu;

26-27 maja 2004 – Juwenalia – pochód ulicami miasta, regaty: wyścig łodzi o wiosło rektora, wyścig kajaków, grochówka, zawody sportowe, koncerty zaproszonych zespołów, wieczór artystyczny;

22 czerwca 2004 – podpisanie umowy o współpracy w Kownie na Litwie pomiędzy Uniwersytetem Technicznym w Kownie a PWSZ w Elblągu przez Rektorów: prof. dr hab. Ramutisa Baneseviciusa i prof. dr hab. inż. Zbigniewa Walczyka;

28 czerwca 2004 – podpisanie umowy, dotyczącej zasad przyjmowania bez egzaminu wstępnego absolwentów PWSZ w Elblągu na magisterskie studia uzupełniające na Politechnice Gdańskiej. Umowę podpisali rektorzy obu Uczelni: prof. dr hab. inż. Janusz Rachoń i prof. dr hab. inż. Zbigniew Walczyk;


1-7 lipca 2004 - seminarium naukowe - Piąte Warsztaty Logiczne „Modele, Obliczenia, Złożoność” Elbląg 2004 pod patronatem Rektora PWSZ; seminarium naukowe połączone było z wykładami znanych profesorów z największych ośrodków naukowych w Polsce;

2 lipca 2004 - pierwsza obrona pracy dyplomowej w Instytucie Informatyki Stosowanej PWSZ w Elblągu na specjalności: projektowanie baz danych i oprogramowanie użytkowe;

15-28 lipca 2004 – w PWSZ odbyło się XI Polsko-Węgierskie Seminarium Kodalyowskie, poświęcone zagadnieniom z zakresu pedagogiki muzycznej;

1 września 2004 – Uchwała Senatu PWSZ w Elblągu o przyporządkowniu specjalności kształcenia dziewięciu kierunkom studiów:administracja, ekonomia, informatyka, mechanika i budowa maszyn, elektrotechnika, ochrona środowiska, pedagogika, filologia polska, filologia (język angielski, język niemiecki);

26-28 września 2004 – posiedzenie Konferencji Rektorów Państwowych Uczelni Zawodowych z udziałem 24 Rektorów i Prorektorów oraz Ewy Trojanowskiej, naczelnika Wydziału Uczelni Państwowych w Departamencie Szkolnictwa Wyższego Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu;

28 września 2004 – inauguracja roku akademickiego 2004/2005 w PWSZ w Elblągu; podpisanie umowy o współpracy pomiędzy Uniwersitas Studiorum Polona Vilensis a PWSZ w Elblagu przez Rektorów, prof. dr hab. Romualda Brazisa i prof. dr hab. inż. Zbigniewa Walczyka; wykład inauguracyjny pt.: „Przyszłość Unii Europejskiej”, wygłosił prof. dr hab. inż. Edmund Wittbrodt, senator RP;

6 października 2004 – podpisanie Karty Praw Człowieka

18-19 listopada 2004 – I Konferencja Naukowa "Rozwój regionalny w warunkach globalizacji”, zorganizowana przez Instytut Ekonomiczny;

25-26 listopada 2004 – I Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Oblicza Internetu - Interfejsy Sieci" - zorganizowana przez Instytut Informatyki Stosowanej;

19 listopada 2004 – Seminarium rosyjsko-polskie pt.: "Kierunki badań na Zalewie Wiślanym w kontekście strategii rozwoju obszaru gmin nadzalewowych", zorganizowane przez Instytut Politechniczny PWSZ w Elblągu przy współpracy z Narodową Fundacją na Rzecz Demokracji oraz przy wsparciu Elbląskiego Stowarzyszenia Wspierania Inicjatyw Pozarządowych;

9 grudnia 2004 – Akademia z okazji 5-lecia Klubu Akademickiego Związku Sportowego PWSZ w Elblągu;

17 grudnia 2004 – „Tradycje akademickie Elbląga – dawniej i dziś” - sesja plenarno-naukowa z okazji obchodów 50-lecia szkolnictwa wyższego w Elblągu oraz koncert jubileuszowy, zorganizowane przez PWSZ w Elblągu i Elbląską Uczelnię Humanistyczno-Ekonomiczną.

Rok 2005

13 stycznia 2005 – seminarium pt.: "Spółdzielnie jako inkubatory przedsiębiorczości", początkujące realizację projektu: „Kampania Edukacji Społecznej";

10 marca 2005 - wykład otwarty Andrzeja Perlika, kierownika Wydziału Ekonomiczno- Handlowego Konsulatu Generalnego RP w Kaliningradzie;

15-16 marca 2005 – wizyta studyjna w Kaliningradzie, której celem było podpisanie umowy o współpracy z Technicznym Uniwersytetem Kaliningradzkim i złożenie wniosku do Funduszu Małych Projektów Narodowy program dla Polski w celu realizacji współpracy z Technicznym Uniwersytetem w Kaliningradzie;

14 kwietnia 2005 – podpisanie umowy między PWSZ w Elblągu a Państwowym Uniwersytetem Technicznym w Kaliningradzie przez Rektorów, prof. dr hab. Victora E. Ivanova i prof. dr hab. inż. Zbigniewa Walczyka; umowa będzie dotyczyła wymiany studentów i kadry nauczycielskiej, wymiany informacji i partnerstwa w projektach naukowo-badawczych, obejmujących transgraniczny obszar Zalewu Wiślanego;

14-18 kwiecień 2005 - udział dwóch studentów Instytutu Politechnicznego w Międzynarodowej Konferencji Studentów Uniwersytetu Bałtyckiego w Borkach;

21 kwietnia 2005 – podpisanieumowy przez Rektora PWSZ w Elblągu prof. dr hab. inż. Zbigniewa Walczyka i Wojewodę Warmińsko-Mazurskiego, Stanisława Szatkowskiego, dotyczacej dofinansowania projektu w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego pt.: ”Komputerowe laboratorium autoryzowanych szkoleń Fundamentals of Unix";

2 maja 2005 - nadanie Uczelni Europejskiej Karty Erasmusa, upoważniającej do prowadzenia wymiany studentów i nauczycieli w ramach Programu Sokrates-Erasmus;

12 maja 2005 – I miejsce PWSZ w Elblągu w rankingu szkół wyższych zawodowych, ogłoszonym przez dziennik "Rzeczypospolita" i miesięcznik "Perspektywy";

17 maja 2005 - konferencja studencka "Integralia '2005 - Wymiary studenckiej humanistyki" zorganizowana przez Studenckie Koło Naukowe "Humanitas" i Instytut Pedagogiczno-Językowy;

18-20 maja 2005 – Juwenalia - przemarsz ulicami miasta, regaty wioślarskie, pokaz strongman, koncerty zespołów, pokaz sztuki ognia, konkursy i rozgrywki sportowe;

17 czerwca 2005 - pierwsze obrony prac dyplomowych w Instytucie Informatyki Stosowanej na kierunku informatyka;

30 czerwca 2005 – otwarcie komputerowego laboratorium autoryzowanych szkoleń „Fundamentals of Unix”, w siedzibie Instytutu Informatyki Stosowanej PWSZ w Elblągu, dzięki projektowi realizowanemu w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego;

1 września 2005 – powołanie Wydawnictwa PWSZ w Elblągu, w ramach którego publikowane są periodyki uczelniane „Rozprawy Naukowe i Zawodowe PWSZ w Elblągu”,monografie, skrypty,publikacje pokonferencyjne oraz Biuletyn PWSZ w Elblągu;

21 września - 2 października 2005 - udział studenta Instytutu Politechnicznego PWSZ w rejsie na S/Y Fryderyk Chopin na trasie Świnoujście, Polska – Kiel, Niemcy w ramach „The Baltic University Programme sailing cruise on ”Fryderyk Chopin”;

30 września 2005 – inauguracja roku akademickiego 2005/2006 w PWSZ w Elblągu; wykład inauguracyjny wygłosił prof. dr hab. inż. Jan Kiciński – Dyrektor Naukowy Instytutu Maszyn Przepływowych PAN;

27 października 2005 - powołanie Akademickiego Inkubatora Przedsiębiorczości w PWSZ w Elblagu;

27-28 października 2005 - konferencja pt.: „Współpraca transgraniczna a rozwój regionalny" zorganizowana przez Instytut Ekonomiczny PWSZ w Elblągu;

17 listopada 2005 - wykład otwarty pt.: „Stosunki gospodarcze między Republiką Ukrainy a Polską z uwzględnieniem tak zwanej pomarańczowej rewolucji”,wygłoszony przez Konsula Generalnego Republiki Ukrainy w Gdańsku - Zinowija Kurawskiego;

17-18 listopada 2005 - konferencja pt.: „Oblicza Internetu - Internet a globalne społeczeństwo informacyjne”, zorganizowana przez Instytut Informatyki Stosowanej;

24 listopada 2005 - Seminarium Naukowe Zespołu Środowiskowego Sekcji Podstaw Eksploatacji Komitetu Budowy Maszyn Polskiej Akademii Nauk w Instytucie Politechnicznym;

21 grudnia 2005 - uroczyste posiedzenie Senatu PG - podpisanie porozumienia dotyczącego współpracy obu uczelni przez Rektorów - PWSZ w Elblągu, prof. dr hab. inż. Zbigniewa Walczyka oraz PG, prof. dr hab. inż. Janusza Rachonia.

Rok 2006

23 lutego 2006 – podpisanie porozumienia dotyczącego zasad współdziałania UG i PWSZ w Elblągu. Umowę podpisali na posiedzeniu Senatu UG rektorzy – Uniwersytetu Gdańskiego dr hab. Andrzej Cenowa, prof. UG oraz PWSZ w Elblagu, prof. dr hab. inż. Zbigniew Walczyk; porozumieniezapewni wysoki poziom kształcenia w PWSZ w Elblągu, rozwój naukowy jej kadry akademickiej, przyjmowanie absolwentów elbląskiej uczelni na studia drugiego stopnia na UG oraz współpracę naukowo-badawczą obu uczelni;

15-16 marca 2006 - ogólnopolska konferencja naukowa pt.: "Metafora w kulturze", zorganizowana przez Instytut Pedagogiczno-Językowy;

30 marca 2006 – I konferencja naukowa pt.: „Ku rzeczom nowym naszych czasów - inspiracje Jana Pawła II dla współczesności”, zorganizowana wspólnie przez: PWSZ w Elblągu, Elbląskie Wyższe Seminarium Duchowne, Wydział Zamiejscowy Wyższej Szkoły im. B. Jańskiego, Elbląską Uczelnię Humanistyczno – Ekonomiczną;

27 kwietnia 2006 - uroczyste otwarcie sali teatralnej, fitness klubu w Domu Studenckim PWSZ w Elblagu przy ul. Wspólnej;

25 kwietnia 2006 – podpisanie porozumienia o współdziałaniu przez prof. Zbigniewa Walczyka – Rektora PWSZ w Elblągu, Antoniego Czyżyka – dyrektora Centrum Kultury i Współpracy Międzynarodowej „Światowid’ w Elblągu oraz dr Marię Kasprzycką - dyrektora Muzeum Archeologiczno-Historycznego w Elblągu;

30 maja 2006 – podpisanie porozumienia o współpracy na rzecz uruchomienia Elbląskiego Inkubatora Nowoczesnych Technologii Informatycznych (EINTI) oraz Elbląskiego Parku Technologicznego przez prof. dr hab. inż. Zbigniewa Walczyka - Rektora PWSZ w Elblągu, Henryka Słoninę – Prezydenta Miasta Elbląga oraz prof. dr hab. inż. Janusza Rachonia - Rektora Politechniki Gdańskiej;

7-8 czerwca 2006 – spotkanie informacyjno-warsztatowe z udziałem przedstawicieli Kaliningradzkiego Uniwersytetu Technicznego oraz pracowników naukowych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie i PWSZ w Elblągu.

16-22 czerwca 2006 - warsztaty studentów PWSZ w Elblągu, z kierunku studiów: ochrona środowiska oraz studentów z Kaliningradzkiego Państwowego Uniwersytetu Technicznego w ramach projektu Phare pt.: „Walory przyrodniczo-krajobrazowe Mierzei Wiślanej (Vislienskaja Kosa) a turystyka w regionie Morza Bałtyckiego”;

1 września 2006 – powołanie prof. dr hab. Haliny Piekarek-Jankowskiej na stanowisko Prorektora ds. Rozwoju;

3-23 września 2006 - praktyki 14-osobowej grupy studentów z Walter-Eucken-Schule z Karlsruhe w Niemczech, w ramach europejskiego Programu Leonardo da Vinci;

26 września 2006 - konferencja naukowa pt.: „Walory przyrodniczo-krajobrazowe Mierzei Wiślanej (Vislienskaja Kosa) w regionie Morza Bałtyckiego” w ramach polsko-rosyjskiego projektu PHARE, zorganizowana przez Instytut Politechniczny;

29 września 2006 – inauguracja roku akademickiego 2006/2007 PWSZ w Elblągu; wykład inauguracyjny pt.: Polskie wojskowe misje pokojowe” wygłosił gen. dyw. dr Ryszard Sorokosz; podpisanie Umowy o współpracy, na mocy której w Klubie AZS PWSZ w Elblągu powstała sekcja awiacyjna, umowę podpisali Rektor PWSZ prof. dr hab. inż. Zbigniew Walczyk oraz Prezes Aeroklubu Aeroklubu Elblągu Zdzisław Jankowski.

1 października 2006 – wyjazd 10 studentów z Instytutu Informatyki Stosowanej do firm niemieckich w Karlsruhe w ramach Programu Leonardo da Vinci na 4-miesięczne praktyki zawodowe z zakresu technologii informatycznych;

23 października 2006 - II miejsce Akademickiego Chóru PWSZ w Elblągupod batutą Mariusza Mroza na XVIII Międzynarodowym Festiwalu Muzyki Religijnej im. ks. S. Ormińskiego w Rumii;

24 października 2006 – nadanie nowego Statutu PWSZ w Elblągu;

26 października 2006 - wykład otwarty ks. dr Adama Wąsa pt.: „Tradycyjny islam a świat współczesny”;

26 października 2006 – wręczenienagrody „Elbląskiego Produktu Roku 2006” studentom Instytutu Informatyki Stosowanej za komputerowy system wirtualnej rekrutacji „e-Rekrutacja” do elbląskich szkół ponadgimnazjalnych w ramach internetowej Platformy do zarządzania oświatą;

27 października 2006 – konferencja „Samorząd w Unii Europejskiej”, zorganizowana przez Instytut Ekonomiczny;

16-17 listopada 2006 – III Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa „Oblicza Internetu – Internet w przestrzeni komunikacyjnej XXI wieku”, przygotowana przez Instytut Informatyki Stosowanej;

11 grudnia 2006 - wystawa prac Józefa Mielcarskiego pt.: „Kowalstwo - moje hobby” w Galerii „Filar Sztuki” w Bibliotece PWSZ w Elblągu;

 

Rok 2007

 

29 marca 2007 – II Międzyuczelnianą Konferencję Naukową pn.: "Ukazać prawdziwą wolność" – inspiracje Jana Pawła II dla współczesności”, zorganizowana przez Wyższe Seminarium Duchowne Diecezji Elbląskiej, Państwową Wyższą Szkołę Zawodową w Elblągu, Elbląską Uczelnię Humanistyczno - Ekonomiczną w Elblągu, Szkołę Wyższą im. Bogdana Jańskiego Wydział Zamiejscowy w Elblągu.

4 kwietnia 2007 - wybory rektorskie na kadencję 2007-2011 - rektorem została wybrana prof. dr hab. Halina Piekarek-Jankowska, prorektorem ds. rozwoju - prof. dr hab. inż. Zbigniew Walczyk, prorektorem ds. kształcenia - dr hab. inż. Cezary Orlikowski, prof. PWSZ;

23 kwietnia 2007 - spotkanie studentów PWSZ z Jackiem Dehnelem i jego twórczością, czyli ze „wszystkim, co najnowsze i najlepsze z dziedziny polskiej poezji" w Bibliotece przy ul. Czerniakowskiej;

16 maja 2007 - wykład otwarty pt.: „Asset Backed Securities” wygłoszony przez prof. Patricka Moore z Fachhochschule w Stralsundzie (Niemcy);

16-18 maja 2007 – Juwenalia – przemarsz ulicami miasta, grochówka, kiermasz twórczości studenckiej, występy zespołów, rozgrywki sportowe;

5 lipca 2007 – podpisanie„Porozumienia o objęciu opieką naukową II LO przez PWSZ w Elblągu” przez Dyrektora II LO im. K. Jagiellończyka w Elblągu mgr Andrzeja Korpackiego oraz Rektora PWSZ w Elblągu prof. Zbigniewa Walczyka;

6 lipca 2007 - przyznanie PWSZ Rozszerzonej Karty Uczelni Erasmusa (Extender Erasmus University Charter) na lata 2007-2013; karta daje uprawnienia do wyjazdów zagranicznych na studia i praktyki zagraniczne kadrze dydaktycznej, pracownikom, studentom;

6 lipca 2007 – 3000 obrona pracy dyplomowej w PWSZ w Elblągu; dyplom z numerem 3000 otrzymał Marcin Zając, absolwent Instytutu Informatyki Stosowanej;

10-16 września 2007 - warsztaty naukowe pt. „Wisła - ekologia, kultura, środowisko” zorganizowane przez Instytut Politechniczny w Sztutowie; w warsztatach udział brali studenci z Rosji, Niemiec, Łotwy, Białorusi, Ukrainy, Słowacji i Polski;

28 września 2007 - inauguracja roku akademickiego 2007/2008, rozpoczynająca rok jubileuszowy X-lecia PWSZ w Elblągu; wykład inauguracyjny pt.: „Wyzwania stojące przed kształceniem zawodowym w Polsce wobec członkostwa w Unii Europejskiej” wygłosił Senator RP, prof. dr hab. inż. Edmund Wittbrodt;

11 października 2007 - projekt PWSZ w Elblągu pt.: „Rozwój i modernizacja infrastruktury dydaktycznej PWSZ w Elblągu, służącej do kształcenia kadr nowoczesnej gospodarki, ze szczególnym nastawieniem na technologie informatyczne” w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej na lata 2007-2013 znalazł się na liście indykatywnej Ministerstwa Rozwoju Regionalnego;

22 listopada 2007 – IV Ogólnopolska Konferencja Naukowa nt.: „Oblicza Internetu – Architektura komunikacyjna sieci”, organizowana przez Instytut Informatyki Stosowanej;

4 grudnia 2007 – warsztaty pt.: „Monitoring jakości wód Zalewu Wiślanego w oparciu o teledetekcję satelitarną” przygotowane przez Instytut Politechniczny PWSZ w Elblągu przy współpracy z Kaliningradzkim Państwowym Uniwersytetem Technicznym, Politechniką Warszawską oraz Uniwersytetem Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie.

Rok 2008

15 marca 2008 – Koncert Wielkopostny Requiem d-moll W.A. Mozarta w wykonaniu Chóru PWSZ w Elblągu, soliści: Magdalena Witczak – sopran, Beata Kolska – alt, Jacek Szymański – tenor, Bartłomiej Tomaka –bas, z akompaniamentem Orkiestry Kameralnej pod dyrekcją dra Mariusza Mroza w Centrum Sztuki Galeria El w Elblągu;

25 marca 2008 – zdobycie II miejsca na III Ogólnopolskim Przeglądzie Kabaretów Studenckich PWSZ w Gorzowie Wielkopolskim przez Kabaret Ułomnego Humoru z PWSZ w Elblągu;

28 marca 2008 – ogólnopolska konferencja naukowa „Nowe propozycje w edukacji wobec problemów współczesnej szkoły” zorganizowana przez Instytut Pedagogiczno-Językowy;

1 kwietnia 2008 – III Międzyuczelniana Konferencja Naukowa „Nauka a sztuka – inspiracje Jana Pawła II dla współczesności” zorganizowana przez Wyższe Seminarium Duchowne Diecezji Elbląskiej, PWSZ w Elblągu, Elbląską Uczelnię Humanistyczno-Ekonomiczną, Szkołę Wyższą im. Bogdana Jańskiego Wydział Zamiejscowy w Elblągu;

4 kwietnia 2008 – konferencja naukowa z okazji 50-lecia Aeroklubu Elbląskiego „Lotnictwo w Elblągu, przyszłość, teraźniejszość, perspektywy” zorganizowana przez Instytut Politechniczny PWSZ w Elblągu;

12 maja 2008 – zajęcie przez PWSZ w Elblągu I miejsca w województwie warmińsko-mazurskim w Ogólnopolskim Rankingu Wyższych Uczelni „Newsweeka” badającym tzw. „rynkową wartość wykształcenia”;

29 maja 2008 – I piknik naukowy zorganizowany przez PWSZ w Elblągu w ramach VI Bałtyckiego Festiwalu Nauki;

12 czerwca 2008 – seminarium Zespołu Środowiskowego Sekcji Podstaw Eksploatacji Komitetu Budowy Maszyn Polskiej Akademii Nauk zorganizowane przez Instytut Politechniczny PWSZ w Elblągu;

20–21 czerwca 2008 – uroczyste obchody jubileuszu 10-lecia PWSZ w Elblągu;

29 września 2008 – inauguracja roku akademickiego 2008/2009, wykład inauguracyjny „Niebezpieczne zakwity sinic – problem nie tylko ekologiczny” wygłosił prof. dr hab. Marcin Pliński z Instytutu Oceanografii Uniwersytetu Gdańskiego;

24 października 2008 – centralne obchody 10-lecia Państwowych Wyższych Szkół Zawodowych w Polsce pod Honorowym Patronatem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego prof. Barbary Kudryckiej, obchody odbyły się w PWSZ w Ciechanowie;

18–19 listopada 2008 – IT Online Conference – największe wydarzenie informatyczne w Elblągu, w którym wiedza o najnowocześniejszych technologiach informatycznych przekazywana jest za pośrednictwem Internetu i nowatorskich technologii wspierających wideokonferencje; pierwsza wirtualna konferencja w Elblągu to 2 dni, 3 ścieżki tematyczne, ponad 20 ekspertów światowej klasy;

20 listopada 2008 – V Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa „Oblicza Internetu – Opus Universale. Kulturowe, edukacyjne i technologiczne przestrzenie Internetu” przygotowana przez Instytut Informatyki Stosowanej PWSZ w Elblągu.

Rok 2009

2 kwietnia 2009 – IV Międzyuczelniana Konferencja Naukowa „Drogi i bezdroża wychowania– inspiracje Jana Pawła II dla współczesności” zorganizowana przez Wyższe Seminarium Duchowne Diecezji Elbląskiej, PWSZ w Elblągu, Elbląską Uczelnię Humanistyczno-Ekonomiczną, Szkołę Wyższą im. Bogdana Jańskiego Wydział Zamiejscowy w Elblągu;

16 kwietnia 2009 – Seminarium Bolońskie „Idea procesu bolońskiego i stan jego wdrożenia”, spotkanie poprowadził członek Zespołu Ekspertów Bolońskich przy Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego prof. dr hab. inż. Zbigniew Walczyk, Prorektor ds. Rozwoju PWSZ w Elblągu;

21 kwietnia 2009 – Rektor Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu prof. dr hab. Halina Piekarek-Jankowska podpisała umowę bilateralną o współpracy z Károly Róbert Főiskola (Károly Róbert College) na Węgrzech;

12 maja 2009 – zajęcie przez PWSZ w Elblągu III miejsca w rankingu Państwowych Wyższych Szkół Zawodowych przeprowadzonym przez „Rzeczpospolitą” i „Perspektywy”;

20 maja 2009 – podpisanie kolejnego porozumienia o współpracy przez Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego prof. dra hab. Ryszarda Góreckiego oraz Rektor PWSZ w Elblągu prof. dr hab. Halinę Piekarek-Jankowską;

14 lipca 2009 – instalacja nowego optycznego toru światłowodowego relacji Gdańsk – Elbląg – Olsztyn, co pozwoliło na „domknięcie” tzw. ringu północno-wschodniego na trasie Gdańsk – Białystok; PWSZ w Elblągu, w której mieści się elbląski węzeł sieci PIONIER, stała się lokalnym podstawowym beneficjentem programu Polski Internet Optyczny;

29 września 2009 – inauguracja roku akademickiego 2009/2010, wykład inauguracyjny „Słowacki dziś” wygłosił dr hab. Feliks Tomaszewski, prof. nadzw.;

grudzień 2009 – Nagroda Ministra dla mgra inż.Krzysztofa Brzeskiego za projekt Instytutu Informatyki Stosowanej PWSZ w Elblągu „Podniesienie atrakcyjności kształcenia zawodowego w pionie szkół technicznych w Elblągu na kierunku Informatyka”.

Rok 2010

6 stycznia 2010 – otrzymanie przez dra inż. Stanisława Kwitnewskiego nagrody Prezydenta Miasta Elbląga za 2009 rok w kategorii Działalność oświatowa i pedagogiczna;

25 marca 2010 – V Międzyuczelniana Konferencja Naukowa „Po co nam państwo? – inspiracje Jana Pawła II dla współczesności” zorganizowana przez Wyższe Seminarium Duchowne Diecezji Elbląskiej, Państwową Wyższą Szkołę Zawodową w Elblągu, Elbląską Uczelnię Humanistyczno-Ekonomiczną w Elblągu oraz Szkołę Wyższą im. Bogdana Jańskiego Wydział Zamiejscowy w Elblągu;

25–28 marca 2010 – XV Forum Samorządów Studenckich Państwowych Wyższych Szkół Zawodowych, którego organizatorem była Rada Studentów PWSZ w Elblągu, w Forum udział wzięło około 60 studentów z 18 uczelni;

29 kwietnia 2010 – uroczyste wręczenie odnowionego Certyfikatu Jakości ISO 9001:2008 podczas posiedzenia Senatu PWSZ w Elblągu;

7 maja 2010 – II Elbląskie Biennale Lotnicze „Lotnictwo – przeszłość, teraźniejszość, perspektywy – nowe rozwiązania”, konferencja została zorganizowana przez PWSZ w Elblągu oraz Aeroklub Elbląski;

29 września 2010 – inauguracja roku akademickiego 2010/11, wykład inauguracyjny „Takie będą Rzeczypospolite, jakie ich młodzieży (muzyczne) chowanie – rozważania o edukacji muzycznej dziecka w 200-lecie urodzin Fryderyka Chopina” wygłosiła prof. dr hab. Ewa Szatan;

25 listopada 2010 – VI Interdyscyplinarna Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Oblicza Internetu – (Re)definiowanie Sieci” zorganizowana przez Instytut Informatyki Stosowanej PWSZ w Elblągu;

2 grudnia 2010 – V edycja konferencji „IT Academic Day”, zorganizowana przez członków koła naukowego „Grupa .NET” przy współpracy z władzami uczelni i firmą Microsoft.

Rok 2011

14 stycznia 2011 – I Gala Sportu Akademickiego PWSZ w Elblągu;

19 lutego 2011 – uroczysta inauguracja Akademii Dziecięcej powołanej przy PWSZ w Elblągu, patronat honorowy nad Akademią Dziecięcą objął Prezydent Miasta Elbląga Grzegorz Nowaczyk;

24 marca 2011 – podpisanie przez Rektor Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu prof. dr hab. Halinę Piekarek-Jankowską pierwszej umowy o współpracy z Uczelnią spoza Europy: z Uniwersytetem Federalnym w Rio de Janeiro w Brazylii;

31 marca 2011 – VI Międzyuczelniana Konferencja Naukowa „Ekologia Świadomości – inspiracje Jana Pawła II dla współczesności” zorganizowana przez Wyższe Seminarium Duchowne Diecezji Elbląskiej, Państwową Wyższą Szkołę Zawodową w Elblągu, Elbląską Uczelnię Humanistyczno-Ekonomiczną w Elblągu oraz Szkołę Wyższą im. Bogdana Jańskiego Wydział Zamiejscowy w Elblągu;

7 kwietnia 2011 – wybór prof. dra hab. inż. Zbigniewa Walczyka na Rektora PWSZ w Elblągu na kadencję od 1 września 2011 roku do 31 sierpnia 2015 roku;

26 maja 2011 – śmierć Rektor PWSZ w Elblągu prof. dr hab. Haliny Piekarek-Jankowskiej;

1 czerwca 2011 – uzyskanie certyfikatu „Uczelnia Liderów” w I edycji ogólnopolskiego konkursu dla szkół wyższych zorganizowanego przez Fundację Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego oraz Agencję Public Relations Przemysław Ruta Communication;

7 czerwca 2011 – wybory rektorskie na kadencję uzupełniającą w związku ze śmiercią dotychczasowej Rektor prof. dr hab. Haliny Piekarek-Jankowskiej, Kolegium Elektorów PWSZ w Elblągu wybrało prof. dra hab. inż. Zbigniewa Walczyka na funkcję Rektora PWSZ w Elblągu na kadencję uzupełniającą, tj. od 7 czerwca 2011 roku do 31 sierpnia 2011 roku;

15 czerwca 2011 – konferencja naukowa „Zalew Wiślany w obliczu zmian” i szkolenie, dotyczące korzystania z produktów projektu, wieńczące wdrożenie grantu „System informacji środowiskowo-przestrzennej jako podstawa do zrównoważonego gospodarowania ekosystemem Zalewu Wiślanego – VISLA”;

29 września 2011 – uroczysta inauguracja roku akademickiego 2011/2012 w PWSZ w Elblągu; wykład inauguracyjny „Zmiany procesów zarządzania polską policją w latach 2002–2008” wygłosił nadinspektor Policji mgr inż. Krzysztof Starańczak;

27 listopada 2011 – zdobycie przez drużynę KU AZS PWSZ Elbląg tytułu wicemistrzów Polski w futsalu podczas II Ogólnopolskich Finałów Igrzysk Studentów Pierwszego Roku, które odbyły się w Gdańsku;

8 grudnia 2011 – VI edycja konferencji naukowej „IT Academic Day” zorganizowana przez studentów PWSZ w Elblągu zrzeszonych w uczelnianym kole naukowym „Grupa .NET”.

2011 - zajęcie przez Monikę Jakimowicz (IE PWSZ w Elblągu) 2 miejsca w I Ogólnopolskim Konkursie Języka Niemieckiego dla studentów Państwowych Wyższych Szkół Zawodowych,

Rok 2012

1 stycznia 2012 – utworzenie Akademickiego Centrum Wsparcia i Doradztwa (ACWiD), którego głównym zadaniem jest udzielanie pomocy i wsparcia studentom PWSZ w Elblągu, jest to kontynuacja Punktu Konsultacyjnego, który działał na Uczelni od 2009 roku;

18 lutego 2012 – otrzymanie przez doc. dra inż. Jarosława Niedojadłę, Dyrektora Instytutu Politechnicznego, nagrody Prezydenta Miasta Elbląga za 2011 rok;

23 lutego 2012 – uroczyste oddanie do użytku budynku dydaktycznego przy ul. Grunwaldzkiej 137; uroczystego przecięcia wstęgi dokonali: Rektor PWSZ w Elblągu prof. dr hab. inż. Zbigniew Walczyk, Prezydent Elbląga mgr Grzegorz Nowaczyk oraz Dyrektor Instytutu Politechnicznego PWSZ doc. dr inż. Jarosław Niedojadło;

22 marca 2012 – objęcie patronatem naukowym Pasłęckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku; umowę o współpracy podpisali: Przewodnicząca Rady Programowej PUTW Ewa Skalij, Prezes PUTW Adam Bobrowicz, Prorektor ds. Organizacyjnych PWSZ w Elblągu dr Irena Sorokosz i Rektor PWSZ w Elblągu prof. dr hab. inż. Zbigniew Walczyk;

10 kwietnia 2012 – obrona pierwszych dwunastu prac inżynierskich na kierunku Budownictwo w Instytucie Politechnicznym; jako pierwszy swoją pracę dyplomową „Projekt budowlany wybranych elementów hali o konstrukcji stalowej” obronił Karol Adamski, opiekunem pracy dyplomowej studenta był dr inż. Zenon Drabowicz;

19–20 kwietnia 2012 – ogólnokrajowa konferencja naukowa „Bezpieczeństwo publiczne w wymiarze lokalnym – wyzwania XXI wieku” zorganizowana przez Instytut Ekonomiczny;

16 maja 2012 – konferencja studencka „Integralia’ 2012 – Wymiary studenckiej humanistyki” zorganizowana przez Studenckie Koło Naukowe „Humanitas” i Instytut Pedagogiczno-Językowy;

17 maja 2012 – VII Międzyuczelniana Konferencja Naukowa „Współczesne formy ekonomicznej przemocy – inspiracje Jana Pawła II dla współczesności” zorganizowana przez Wyższe Seminarium Duchowne Diecezji Elbląskiej, Państwową Wyższą Szkołę Zawodową w Elblągu, Elbląską Uczelnię Humanistyczno-Ekonomiczną w Elblągu oraz Szkołę Wyższą im. Bogdana Jańskiego Wydział Zamiejscowy w Elblągu;

30 maja 2012 – podpisanie umowy o współpracy z Federacją Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych Naczelnej Organizacji Technicznej w Elblągu, umowę podpisali: Prezes Rady Regionalnej FSNT NOT w Elblągu mgr inż. Bogusław Marciniak i Rektor PWSZ w Elblągu prof. dr hab. inż. Zbigniew Walczyk;

31 maja 2012 – konferencja naukowa „III Elbląskie Biennale Lotnicze. 100-lecie lotnictwa w Elblągu”, zorganizowana przez PWSZ w Elblągu przy współpracy z Aeroklubem Elbląskim; konferencja zainaugurowała obchody 100-lecia związków Elbląga i jego mieszkańców z lotnictwem (od 1912 do 2012);

12 czerwca 2012 – uzyskanie certyfikatu „Uczelnia Liderów” w II edycji ogólnopolskiego konkursu dla szkół wyższych zorganizowanego przez Fundację Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego oraz Agencję Public Relations Przemysław Ruta Communication pod honorowym patronatem Parlamentu Europejskiego;

17 czerwca 2012 – koncert muzyki sakralnej w wykonaniu Chóru Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu oraz Chóru „Lutnia” z Malborka pod dyrekcją Bożeny Belcarz; koncert odbył się w elbląskiej katedrze pw. św. Mikołaja w Elblągu;

20 czerwca 2012 – spotkanie zamykające projekt „Rozbudowa i modernizacja infrastruktury dydaktycznej PWSZ w Elblągu służącej do kształcenia kadr nowoczesnej gospodarki ze szczególnym nastawieniem na nowoczesne technologie informatyczne”; uroczystego odsłonięcia pamiątkowej tablicy dokonał Rektor PWSZ w Elblągu prof. dr hab. inż. Zbigniew Walczyk wraz z Maciejem Solawą, Zastępcą Dyrektora Regionu Północnego Spółki Mostostal Warszawa;

25 czerwca 2012 – spotkanie, podczas którego w ramach Centrum Transferu Technologii PWSZ w Elblągu rozpoczęła szeroką współpracę z Telewizją Elbląską, Elbląskim Parkiem Technologicznym oraz firmą Lufthansa Systems Poland Sp. z o.o;

27 czerwca 2012 – seminarium „Dobre praktyki we współpracy akademickich inkubatorów przedsiębiorczości oraz centrów transferu technologii z parkami technologicznymi” zorganizowane przez Centrum Transferu Technologii PWSZ w Elblągu oraz Elbląski Park Technologiczny; warsztaty poprowadzili eksperci z Dolnośląskiego Akademickiego Inkubatora Przedsiębiorczości we Wrocławiu i Akademickiego Inkubatora Przedsiębiorczości w Zielonej Górze;

26 października 2012 – inauguracja roku akademickiego 2012/2013 rozpoczynająca obchody jubileuszu 15-lecia działalności Uczelni. Wykład inauguracyjny wraz z projekcją filmu „Historia Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu” przedstawił Rektor PWSZ w Elblągu prof. dr hab. inż. Zbigniew Walczyk; zaprezentowanie nowego logo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu;

22 listopada 2012 – VII Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa „Oblicza Internetu – Internet jako przestrzeń komunikacji i dialogu” przygotowana przez Instytut Informatyki Stosowanej PWSZ w Elblągu;

6 grudnia 2012 – VII edycja technologicznej konferencji „IT Academic Day” zorganizowana przez członków koła naukowego „Grupa .NET”.

2012 - zajęcie przez Jarosława Dopierałę (IP PWSZ w Elblągu) 1 miejsca w II Ogólnopolskim Konkursie Języka Niemieckiego dla studentów Państwowych Wyższych Szkół Zawodowych,

Rok 2013

11 stycznia 2013 – II Gala Sportu Akademickiego PWSZ w Elblągu;

17 stycznia 2013 – otrzymanie przez mgra inż. Krzysztofa Brzeskiego, Dyrektora Instytutu Informatyki Stosowanej, nagrody Prezydenta Miasta Elbląga za 2012 rok;

2 marca 2013 – międzyuczelniany Turniej Piłki Siatkowej „INTER-GRA 2013”; turniej został zorganizowany z okazji obchodów 15-lecia PWSZ w Elblągu, do rozgrywek zaproszono akademickie zespoły siatkarskie kobiet i mężczyzn zrzeszone w Gdańskiej Organizacji Środowiskowej Akademickiego Związku Sportowego;

7 marca 2013 – podpisanie z Prezesem Zarządu Elbląskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. Łukaszem Piśkiewiczem umowy o współpracy dotyczącej odbywania praktyk zawodowych oraz specjalistycznych zajęć dydaktycznych na terenie Spółki przez studentów Uczelni;

4 kwietnia 2013 – podpisanie trójstronnego porozumienia pomiędzy Integracyjnym Klubem Sportowym ATAK, Prezydentem Miasta Elbląga i Rektorem PWSZ w Elblągu o wzajemnej pomocy przy organizowaniu Mistrzostw Europy w piłce siatkowej na siedząco kobiet i mężczyzn oraz Mistrzostw Świata w piłce siatkowej na siedząco kobiet i mężczyzn, porozumienie podpisali: Prezydent Miasta Elbląga Grzegorz Nowaczyk, Prezes IKS ATAK Tomasz Woźny oraz Rektor PWSZ w Elblągu prof. dr hab. inż. Zbigniew Walczyk, PWSZ w Elblągu zapewnia pomoc studentów wolontariuszy oraz bazę noclegowo-gastronomiczną.

11 kwietnia 2013 - Podpisanie umowy z Zespołem Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących o utworzenie klasy akademickiej „Menedżer zarządzania bezpieczeństwem publicznym”.

8 maja 2013 - Konferencja Rektorów Publicznych Szkół Zawodowych w Sejmie RP, pod patronatem prof. Barbary Kudryckiej, Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pt. „15-lat Państwowych Wyższych Szkół Zawodowych w Polsce - wykorzystana szansa – bariery rozwoju”. Przeprowadzona debata podsumowywała dorobek i określiła perspektywy grupy zawodowych uczelni państwowych.

10 maja 2013 - podpisanie porozumienia z Wyższą Szkołą Policji w Szczytnie. Rektor Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu - prof. dr hab. inż. Zbigniew Walczyk podpisał porozumienie z Komendantem-Rektorem Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie – insp. dr Piotrem Bogdalskim, określające zasady współpracy w ramach działalności dydaktycznej, naukowo-badawczej i wydawniczej.

13 maja - 17 maja 2013 - Festiwal Kultury Studenckiej Turbinalia 2013 - pochód studentów ulicami miasta, koncerty zespołów, rozgrywki sportowe.

12 czerwca 2013 - III edycja Ogólnopolskiego Konkursu i Programu Certyfikacji Szkół Wyższych "Uczelnia Liderów"; Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu uzyskała Certyfikat Srebrny „Uczelnia Liderów" oraz statuetkę "Primus".

21 czerwca 2013 - uroczystość jubileuszowa z okazji 15-lecia istnienia uczelni połączona z uroczystym posiedzeniem Senatu i Komisji Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu z udziałem Prezesa Rady Ministrów - Donalda Tuska.

9 lipca 2013 - podpisanie porozumienia z ZUS w sprawie praktyk studenckich; Rektor Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu - prof. dr hab. inż. Zbigniew Walczyk podpisał porozumienie z Dyrektorem Zakładu Ubezpieczeń Społecznych – panią Kariną Podlaszewską w sprawie prowadzenia studenckiej praktyki zawodowej oraz współpracy i podejmowania wspólnych działań.

16 października 2013 - w ramach Tygodnia Obywateli Europy na Warmii i Mazurach w Auli PWSZ w Elblągu odbyła się konferencja „Europejski rynek pracy - poznaj swoje prawa" zorganizowana przez Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie.

Rok 2014

19 stycznia 2014 - Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu została uhonorowana medalem Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo Wschodnich za współpracę z Towarzystwem na terenie miasta Elbląga.

18 marca 2014 - uroczyste pożegnanie prof. dr hab. inż. Zbigniewa Walczyka na Wydziale Oceanotechniki i Okrętownictwa Politechniki Gdańskiej.

20-22 marca 2014 - Rektor PWSZ w Elblągu – prof. dr hab. inż. Zbigniew Walczyk uczestniczył w XX Zgromadzeniu Plenarnym Konferencji Rektorów Publicznych Szkół Zawodowych, którego tegorocznym gospodarzem była Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona w Legnicy.

9 kwietnia 2014 - uroczyste podpisanie umowy o współpracy dotyczącej organizacji Mistrzostw Świata w siatkówce na siedząco kobiet i mężczyzn. Porozumienia podpisali: rektor Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu – prof. dr hab. inż. Zbigniew Walczyk, prezes IKS ATAK – Tomasz Woźny oraz wiceprezes Regionalnego Centrum Wolontariatu – Justyna Król.

19 maja - 23 maja 2014 - Festiwal Kultury Studenckiej Turbinalia 2014 - pochód studentów ulicami miasta, koncerty zespołów, rozgrywki sportowe.

20 maja 2014 - Umowa o współpracy ze Stowarzyszeniem Mieszkańców i Przyjaciół Ornety podpisana przez Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu – prof. dr hab. inż. Zbigniewa Walczyka.

22 maja 2014 - XIV Finał Miejskiego Konkursu Matematycznego „Żyjemy wśród liczb”zorganizowany w Auli Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu.

30 maja 2014 - konferencja IV Elbląskie Biennale Lotnicze "Inspiracje Lotnicze", zorganizowana przez Państwowową Wyższą Szkołę Zawodową w Elblągu we współpracy z Aeroklubem Elbląskim.

18 czerwca 2014 - IV edycja Ogólnopolskiego Konkursu i Programu Certyfikacji Szkół Wyższych "Uczelnia Liderów", podczas której Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu po raz kolejny uzyskała certyfikat "Uczelnia Liderów".

9 lipca 2014 - podpisanie umowy o współpracy ze Stowarzyszeniem Elbląg Europa przez: Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu, prof. dr hab. inż. Zbigniewa Walczyka oraz Prezesa Stowarzyszenia Pawła Kulasiewicza.

29 września 2014 - uroczysta inauguracja roku akademickiego 2014/2015 w Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu; wykład inauguracyjny „Zalew Wiślany jako system hydrologiczny” wygłosił prof. dr hab. inż. Romuald Szymkiewicz.

9-10 października 2014 - II Międzynarodowa Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa "Człowiek w obliczu kryzysu – różne wymiary kryzysu. Przyczyny – konsekwencje – możliwości przeciwdziałania". Organizatorem konferencji był Instytut Pedagogiczno-Językowy Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu.

22 października 2014 - podczas Wojewódzkiej Inauguracji Roku Kulturalnego na Warmii i Mazurach Rektor Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu, prof. dr hab. inż. Zbigniew Walczyk odebrał odznaczenie Zasłużony dla Województwa Warmińsko-Mazurskiego z rąk Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego - Jacka Protasa.

30 października 2014 - podpisanie porozumienia o współpracy naukowo-technicznej PWSZ w Elblągu z Zakładem Mechanicznym ELTECH Sp. z o.o.; Rektor Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu – prof. dr hab. inż. Zbigniew Walczyk oraz Prezes Zarządu Zakładu Mechanicznego ELTECH Sp. z o.o. – Krzysztof Zawadzki podpisali porozumienie o współpracy naukowo-technicznej pomiędzy Uczelnią i Zakładem.

Rok 2015

6 stycznia 2015 - mgr Stanisława Szuksta, wykładowca Instytutu Pedagogiczno-Językowego PWSZ w Elblągu, otrzymała Nagrodę Prezydenta Elblaga „Za szczególne dokonania i wkład w rozwój miasta", w kategorii działalność oświatowa i pedagogiczna.

28 stycznia 2015 - podpisanie umowy o współpracy pomiędzy Państwową Wyższą Szkołą Zawodową w Elblągu a firmą ELZAMBUD Sp. z o.o.

4 lutego 2015 - spotkanie zorganizowane przez Prezydenta Elbląga Witolda Wróblewskiego oraz Rektora PWSZ w Elblągu prof. dr hab. inż. Zbigniewa Walczyka z przedstawicielami elbląskich przedsiębiorstw. Celem spotkania było omówienie możliwości wspierania rozwoju gospodarczego, technologicznego i innowacyjnego miasta Elbląga i jego regionu poprzez realizowanie idei "Złotego Trójkąta".

19 lutego 2015 - konferencja "Wizjonerzy Przyszłości" współorganizowana przez Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Elblągu, Wydawnictwo DIDASKO i PWSZ w Elblągu.

17 marca 2015 - podpisanie umowy o współpracy pomiędzy Państwową Wyższą Szkołą Zawodową w Elblągu a Przedsiębiorstwem BudownictwaOgólnego PRZEMYSŁÓWKA 03 oraz Spółką FLSmidth MAAG Gear.

18 kwietnia 2015 - w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Elblągu odbył się finał okręgowy XXX Olimpiady Wiedzy Ekologicznej w województwie warmińsko-mazurskim. Organizatorem finału okręgowego na Warmii i Mazurach był Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Elblągu – Elbląskie Centrum Edukacji Ekologicznej, przy wsparciu Instytutu Politechnicznego PWSZ w Elblągu oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie.

23 kwietnia 2015 - Kolegium Elektorów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu dokonało wyboru na kolejną kadencję (1 września 2015 r. do 31 sierpnia 2019 r.) prof. dr hab. inż. Zbigniewa Walczyka na funkcję Rektora PWSZ.

7 maja 2015 - Kolegium Elektorów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu dokonało wyboru Prorektorów na kadencję od 1 września 2015 r. do 31 sierpnia 2019 r. Na funkcję Prorektora ds. Kształcenia została wybrana dr Iwona Kijowska. Prorektorem ds. Organizacyjnych pozostanie na drugą kadencję dr Irena Sorokosz.

18 maja - 22 maja 2015 - Festiwal Kultury Studenckiej Turbinalia 2015 - pochód studentów ulicami miasta, koncerty zespołów, rozgrywki sportowe.

21 maja 2015 - finał Konkursu Matematycznego „Żyjemy wśród liczb” objęty Honorowym Patronatem Prezydenta Miasta i Rektora PWSZ w Elblągu.

2 lipca 2015 - V edycja Ogólnopolskiego Konkursu i Programu Certyfikacji Szkół Wyższych "Uczelnia Liderów", podczas której Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu uzyskała certyfikat "Uczelnia Liderów" oraz nagrodę "Najwyższa Jakość Studiów".

17 września 2015 - IV Ogólnopolska Konferencja "Uczymy Myślenia. Różnorodność – wada czy zaleta edukacji?". Organizatorami konferencji był Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Elblągu, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu oraz TOC dla Edukacji Polska.

30 września 2015 - uroczysta inauguracja roku akademickiego 2015/2016 w Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu; wykład inauguracyjny „Praktyki zawodowe – nowy system dla wyższych szkół zawodowych” wygłosił dr inż. Jarosław Niedojadło.

15 października 2015 - konferencja „Organizacja wdrażania projektu: Program praktyk zawodowych w Państwowych Wyższych Szkołach Zawodowych”. Gośćmi spotkania byli: V-ce Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego – Jacek Protas, Prezydent Miasta Elbląg – Witold Wróblewski oraz zastępca Dyrektora Departamentu Innowacji i Rozwoju MNiSW – dr Andrzej Kurkiewicz.

22 października 2015 - I Interdyscyplinarna Studencka Konferencja Naukowa pt. „Wyzwania współczesnego świata: szanse i zagrożenia”. Konferencja została zorganizowana przez Koło Naukowe Myśli Społecznej i Politycznej „Seneka” oraz Koło Naukowe Administracji Bezpieczeństwa Publicznego działające przy Instytucie Ekonomicznym PWSZ w Elblągu.

26 listopada 2015 - spotkanie przedstawicieli pracodawców z regionu elbląskiego z Dyrekcją i nauczycielami akademickimi Instytutu Politechnicznego. W spotkaniu uczestniczył Rektor PWSZ w Elblągu prof. dr hab. inż. Zbigniew Walczyk. Podczas spotkania odbyła się dyskusja o perspektywach rozwoju branży mechanicznej w regionie elbląskim, oczekiwaniach pracodawców odnośnie przygotowania absolwentów kierunku mechanika i budowa maszyn oraz możliwościach zatrudniania absolwentów Instytutu Politechnicznego.

Rok 2016

24 stycznia 2016 - Opłatek Pojednania zorganizowany przez Towarzystwo Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich oraz Związki Kombatanckie, w trakcie którego uhonorowany odznaczeniem został Rektor Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Elblągu prof. dr hab. inż. Zbigniew Walczyk.

17 marca 2016 - wykład otwarty dra inż. Bogdana Dąbrowskiego - przedstawiciela firmy Renishaw, która zajmuje się produkcją m.in. urządzeń działających na zasadzie stapiania laserowego proszków metalicznych. Dr Dąbrowski opowiadał o stapianiu laserowym jako nowoczesnej technice wytwarzania funkcjonalnych komponentów metalowych.

5 kwietnia 2016 - konferencja "Inwestycja w kadry szansą na rozwój" zorganizowana w Auli Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu. W spotkaniu uczestniczyli pracodawcy z Elbląga i powiatu elbląskiego, prezesi oraz dyrektorzy instytucji zainteresowani omawianym zagadnieniem. Organizatorem spotkania był Powiatowy Urząd Pracy oraz Urząd Miejski w Elblągu.

12 kwietnia 2016 - podpisanie umowy o współpracy pomiędzy Państwową Wyższą Szkołą Zawodową w Elblągu a firmą KONI SYSTEMY IT Sp. z o.o.

12 maja 2016 - I Międzyuczelniana Konferencja Naukowa „Inspiracje Jana Pawła II dla współczesności” zorganizowana przez Państwową Wyższą Szkołę Zawodową w Elblągu, Elbląską Uczelnię Humanistyczno – Ekonomiczną i Wyższe Seminarium Duchowne Diecezji Elbląskiej.

30 maja - 3 czerwca 2016 - Festiwal Kultury Studenckiej Turbinalia 2016 - pochód studentów ulicami miasta, koncerty zespołów, rozgrywki sportowe.

5 lipca 2016 - VI edycja Ogólnopolskiego Konkursu i Programu Certyfikacji Szkół Wyższych "Uczelnia Liderów", podczas której Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu uzyskała certyfikat "Uczelnia Liderów", Certyfikat Złoty dla Ueczlni oraz Wyróżnienie Specjalne za osiągnięcie największego progresu w dziedzinie innowacyjności kształcenia, wspierania edukacji praktycznej studentów oraz współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym w okresie od poprzedniej pozytywnie zakończonej certyfikacji.

4 sierpnia 2016 - podczas gali z okazji Święta Policji Rektor PWSZ w Elblągu prof. dr hab. inż. Zbigniew Walczyk został wyróżniony policyjną statuetką, która jest potwierdzeniem wzorowej współpracy Uczelni z elbląską policją na rzecz szerzenia idei bezpieczeństwa.

14-16 września 2016 - obrady XXV Plenarnego Zgromadzenia Konferencji Rektorów Publicznych Szkół Zawodowych KRePSZ z udziałem gości specjalnych, zorganizowane w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Elblągu.

29 września 2016 - uroczysta inauguracja roku akademickiego 2016/2017 w Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu; wykład inauguracyjny „Od nauczania do uczenia się – rola PWSZ w Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji” wygłosił dr inż. Tomasz Saryusz-Wolski.

20 października 2016 - V Ogólnopolska Konferencja Uczymy Myślenia, zatytułowana „Budząca się edukacja- od kultury nauczania do kultury uczenia się”. Jej celem było zapoznanie uczestników z ideą Budzącej się szkoły – oddolnej inicjatywy promującej praktyki i najnowsze odkrycia z obszaru edukacji zmierzającej do transformacji kultury szkolnej od nauczania do uczenia się.

21 października 2016 - Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu została wpisana do Bazy Usług Rozwojowych (BUR) jako podmiot mogący świadczyć usługi rozwojowe finansowane ze środków publicznych, także UE.

27 października 2016 - konferencja „Nie mów, co uczeń ma zrobić dla Ciebie. Mów, co Ty zrobisz, aby rozwinąć Jego skrzydła”, zorganizowana przez Warmińsko-Mazurską Bibliotekę Pedagogiczną w Elblągu i Państwową Wyższą Szkołę Zawodową w Elblągu. Patronat Honorowy nad konferencją objęli: Pan Gustaw Marek Brzezin – Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego oraz Pan Krzysztof Marek Nowacki – Warmińsko-Mazurski Kurator Oświaty.

27 października 2016 - w PWSZ w Elblągu gościł Eric Verrier - wicemer Compiegne odpowiedzialny za bezpieczeństwo. W trakcie spotkania z Rektorem prof. dr hab. inż. Zbigniewem Walczykiem poruszono między innymi zagadnienia dotyczące warunków studiowania oraz możliwości wymiany studentów między Państwową Wyższą Szkołą Zawodową w Elblągu a Université de technologie de Compiegne (UTC) w ramach programu Erasmus+.

1 grudnia 2016 - konferencja naukowa "Jestem dorosły. Chcę mieszkać samodzielnie i pracować." Konferencję zorganizowali: Koło Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną w Elblągu oraz Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu.

1 grudnia 2016 - podpisanie przez Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu prof. dr hab. inż. Zbigniewa Walczyka umowy o współpracy pomiędzy Państwową Wyższą Szkołą Zawodową w Elblągu a Kaliningradzką filią Federalnej Państwowej Instytucji Budżetowej Szkolnictwa Wyższego "Sankt-Petersburski Państwowy Uniwersytet Rolniczy".

5 grudnia 2016 - konferencja "Poprawa jakości wód Zalewu Wiślanego w aspekcie rozwoju gospodarki turystyczno-rekreacyjnej" zorganizowana w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Elblągu. Celem konferencji było przedstawienie aktualnej wiedzy i podjęcie dyskusji nad stanem wód Zalewu Wiślanego, zdiagnozowanie przyczyn problemów z pogarszającą się jakością wód oraz wskazanie kierunków działań zmierzających do jej poprawy.

Grudzień 2016 - Rektor Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu prof. dr hab. inż. Zbigniew Walczyk został uhonorowany przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za działania podejmowane na rzecz Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu indywidualną nagrodą II stopnia za osiągnięcia organizacyjne w roku akademickim 2015/16.

 

Rok 2017

11 stycznia 2017 - wykład otwarty pt. "Social Media. Media społecznościowe jako źródło przekazu informacji o Tobie, firmie, szkole" dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Członkowie Stowarzyszenia AWA zapoznali młodzież z głównymi kanałami kreowania wizerunku, rodzajami influencerów, zasadami obowiązującymi w prowadzeniu profili prywatnych i firmowych.

6 lutego 2017 - uroczystość otwarcia nowej siedziby Akademickiego Inkubatora Przedsiębiorczości, który jest częścią Centrum Współpracy z Otoczeniem Gospodarczym, Społecznym i Instytucjonalnym w PWSZ w Elblągu. Jednocześnie zainaugurowany został projekt STARTUP HOUSE – Inkubacja przedsiębiorstw w Elblągu.

Luty 2017 - Rektor Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu prof. dr hab. inż. Zbigniew Walczyk został wybrany Przewodniczącym Rady Muzeum Archeologiczno-Historycznego w Elblągu.

26 kwietnia 2017 - konferencja pt. "Zawodowo o zawodach w aspekcie konsolidacji działań pracodawców, szkół i instytucji rynku pracy". Celem konferencji było pokazanie trudnej sytuacji pracownika na lokalnym rynku pracy, jego wartości dla pracodawcy, jak również przedstawienie metod i proponowanych zmian w kształceniu zawodowym, mających zapewnić jak najlepsze przygotowanie do przyszłej pracy zawodowej.

Kwiecień 2017 - Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu zajęła 2 miejsce wśród polskich uczelni w kategorii "Współpraca naukowa w zakresie wiedzy praktycznej” w prestiżowym międzynarodowym rankingu U-Multirank przygotowanym na zlecenie Komisji Europejskiej.

12 maja 2017 - konferencja pt. "Programuj! Ucz logicznego myślenia, rozwiązywania problemów, pracy w zespole". Celem konferencji było wskazanie kierunków i możliwości realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego i kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej z wykorzystaniem programowania (w szczególności na przedmiotach nieinformatycznych).

25 maja 2017 - Festiwal Nauki Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elbląg. Celem Festiwalu było przybliżenie tematyki prowadzonych badań naukowych, zaznajomienie z osiągnięciami nauki oraz przedstawienie ich w możliwie zrozumiałej, atrakcyjnej formie, sprzyjającej rozbudzeniu ciekawości świata i radości jego poznania.

21 maja - 3 czerwca 2017 - Festiwal Kultury Studenckiej Turbinalia 2017 - pochód studentów ulicami miasta, koncerty zespołów, rozgrywki sportowe.

6 czerwca 2017 - konferencja pt. "Wychowanie, miłość, odpowiedzialność - oblicza rodziny".

7 czerwca 2017 - konferencja pt. „Transplantacja – podaruj siebie innym”. Celem konferencji było zapoznanie zgromadzonych ze specyfiką przeszczepów, przyczynami chorób i wskazanimia do przeprowadzania transplantacji oraz najnowszymi osiągnięciami medycyny transplantacyjnej.

14 czerwca 2017 - uzyskanie przez Państwową Wyższą Szkołę Zawodową w Elblągu Certyfikatu Jakości Uczelnia Liderów 2017 oraz Wyróżnienia Specjalnego Najwyższa Jakość Studiów 2017, za wdrożenie najbardziej zaawansowanych, oryginalnych, nowoczesnych i efektywnych systemów zapewniania jakości kształcenia, determinujących rozwój różnorodnych programów i form kształcenia oraz sprzyjających innowacyjności w dydaktyce akademickiej.

7 lipca 2017 - Rektor Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu - prof. dr hab. inż. Zbigniew Walczyk podpisał porozumienie o współpracy z Zespołem Szkół Nr 1 w Działdowie, reprezentowanym przez Panią Dyrektor mgr inż. Magdalenę Kamińską.

5-6 września 2017 – konferencje w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Elblągu w ramach cyklu "Nowoczesny i skuteczny elbląski nauczyciel" organizowanego pod patronatem Prezydenta Miasta Elbląga Pana Witolda Wróblewskiego.

27 września 2017 – VI Ogólnopolska Konferencja „Uczymy Myślenia”, pt. „Budowanie kompetencji czytelniczych, artystycznych i społecznych.”

28 września 2017 – inauguracja roku akademickiego 2017/2018 rozpoczynająca obchody jubileuszu 20-lecia Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu.

28 września 2017 – Rektor Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu prof. dr hab. inż. Zbigniew Walczyk odebrał  prestiżowe odznaczenie „Za zasługi w rozwoju sportu akademickiego” nadane Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Elblągu przez Zarząd Główny AZS

23 października 2017 – Międzynarodowa Konferencja Naukowa zatytułowana „Sztuka – edukacja – nowe wyzwania” w Instytucie Pedagogiczno-Językowym Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu.

27 października 2017 – wykład pt. „Praktyczne aspekty pracy w transporcie – spedycja od kuchni” poprowadził dr Mariusz Darabasz, Dyrektor Instytutu Ekonomicznego oraz mgr Marta Aniśkowicz, wykładowca Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu.

9 listopada 2017 - uroczyste spotkanie z okazji 99. Rocznicy Odzyskania Niepodległości przez Polskę pt. „W Niepodległej”.

10 listopada 2017 – Ogólnopolska Konferencja pedagogiczna pt. "(Nie)grzeczne dzieci" w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Elblągu.

21 listopada 2017 – Konferencja „Porozmawiajmy o lokalnym rynku pracy” w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Elblągu.

24 listopada 2017 – Centrum Transferu Technologii Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu uzyskało tytuł EuroSymbol Synergii Nauki i Biznesu 2017.

Listopad 2017 - wykład dr Ireny Sorokosz, Prorektor ds. Organizacyjnych Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu, pt. Wyobrażenia o siebie i innych, czyli słów kilka o skąpcach poznawczych”.

4 grudnia 2017 XII Międzyuczelniana Konferencja Naukowa dla uczczenia pamięci św. Jana Pawła II.

8 grudnia 2017 – konferencja inaugurująca projekt „Warmia i Mazury doradztwem zawodowym stoi” w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Elblągu.

 

Rok 2018

6-7 lutego 2018– cykl wykładów dra hab. Jacka Pyżalskiego w ramach projektu "Nowoczesny i skuteczny elbląski nauczyciel", realizowanego pod patronatem Prezydenta Miasta Elbląga Pana Witolda Wróblewskiego.

15 lutego 2018 - Rektor Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu prof. dr hab. inż. Zbigniew Walczyk oraz Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego Gustaw Marek Brzezin podpisali umowę na realizację projektu „Startup House II – Inkubacja przedsiębiorstw w Elblągu”,

16 lutego 2018–  Rektor Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu prof. dr hab. inż. Zbigniew Walczyk podpisał umowę o współpracy z Zespołem Szkół z Ukraińskim Językiem Nauczania w Górowie Iławeckim, reprezentowanym przez Panią Dyrektor mgr Marię Olgę Sycz.

20 lutego 2018 – podpisanie umowy o współpracy z Narodowym Uniwersytetem Technicznym w Tarnopolu im. Iwana Puluja przez Rektorów: prof. Jasnija Petro oraz prof. dra hab. inż. Zbigniewa Walczyka.

23 lutego 2018 –Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu objęła patronatem naukowym Stowarzyszenie „Uniwersytet III Wieku w Braniewie”.

6 marca 2018 – Uroczyste obchody Europejskiego Dnia Logopedy w Instytucie Pedagogiczno-Językowym PWSZ w Elblągu- seminarium i warsztaty w ramach obchodów 20-lecia PWSZ w Elblągu.

22 marca 2018 – Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu została wybrana przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego do realizacji zadania pn. „Wsparcie rozwoju kształcenia na profilu praktycznym w publicznych uczelniach zawodowych”. Na realizację zadania Uczelnia otrzymała 1 milion złotych. 

26 marca 2018 – Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu otrzymała ponad 6 milionów złotych z ministerialnego konkursu Zintegrowane Programy Uczelniane na realizację projektu zatytułowanego "PWSZ w Elblągu - Uczelnia III Generacji”.

27 marca 2018 – spotkanie studentów z dyplomatką Ambasady USA w Warszawie, panią Sonnet Frisbie, Second Secretary – Consul, Trade and Investment Officer.

10 kwietnia 2018 – debata społeczna pod hasłem „Bądź bezpieczny na swoim podwórku – bezpieczni w przestrzeni" w  Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Elblągu.

10 kwietnia 2018 – Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu została nominowana do tytułu SYMBOL 2018.

12 kwietnia 2018 – seminarium pn. „Od PWSZ do Stowarzyszeń Inżynierskich – doskonalenie zawodu” zorganizowane przez Instytut Politechniczny PWSZ w Elblągu przy współpracy z Naczelną Organizacją Techniczną w Elblągu, Polskim Związkiem Inżynierów i Techników Budownictwa Oddział w Elblągu, Stowarzyszeniem Elektryków Polskich w Elblągu, Stowarzyszeniem Inżynierów i Techników Mechaników Polskich.

19 kwietnia 2018 – Rektor Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu prof. dr hab. inż. Zbigniew Walczyk podpisał umowę o współpracy z dr inż. Marcinem Bukowskim, Dyrektorem Elbląskiego Parku Technologicznego.

25 kwietnia 2018 – Rektor Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu prof. dr hab. inż. Zbigniew Walczyk, Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego Gustaw Marek Brzezin i Wicemarszałek Miron Sycz podpisali umowę o finansowaniu projektu pn.: „Centrum Kompetencji Społecznych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Elblągu” z Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia – Mazury.

26 kwietnia 2018 – z okazji 227. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3-go Maja w Auli Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu odbyły się dwa wystąpienia: dr Krzysztofa Sidorkiewicza pt. Konstytucja 3 Maja 1791 roku i jej najważniejsze postanowienia oraz dr hab. Piotra Uziębło, prof. nadzw. pt„Współczesne znaczenie konstytucji”.

26 kwietnia 2018 – w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Elblągu odbył się Festiwal Nauki. Głównym celem festiwalu była promocja nauki w przyjaznej formie oraz wyeksponowanie znaczenia edukacji jako sektora gwarantującego nowoczesną i dynamiczną dydaktykę. W ramach Festiwalu Nauki odbył się już po raz osiemnasty finał Konkursu Matematycznego „Żyjemy wśród liczb”.

10 maja 2018 –XIII Konferencja naukowa zorganizowana przez wyższe uczelnie z Elbląga dla uczczenia pamięci św. Jana Pawła II. pt: „Ku rzeczom nowym naszych czasów – inspiracje św. Jana Pawła II dla współczesności”

10 maja 2018 – prof. dr hab. inż. Zbigniew Walczyk, Rektor Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu odebrał z rąk Piotra Opaczewskiego, Prezesa Zarządu Okręgowego Porozumienia na okręg 34 (Elbląg) symboliczny czek na kwotę 1 miliona złotych. Powyższą kwotę przekazał Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego Jarosław Gowin w ramach realizacji zadania pn. „Wsparcie rozwoju kształcenia na profilu praktycznym w publicznych uczelniach zawodowych”.

16 maja 2018 –  seminarium naukowe w Instytucie Pedagogiczno-Językowym PWSZ w Elblągu, które cyklicznie organizowane jest w ramach Warmińsko-Mazurskich Dni Rodziny. Spotkanie zatytułowano „Rozpoznać – wspierać – pomagać”, a jego organizatorami były Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 1 i nr 2.

17 maja 2018 – seminarium pt.: „Przemysł 4. Generacji”. Organizatorem spotkania był Zespół Szkół Mechanicznych przy współpracy z firmą Festo Didactic Polska i Państwową Wyższą Szkołą Zawodową w Elblągu.

22 maja 2018 – Obchody Turbinaliów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu.

23 maja 2018 – XV edycja konferencji studencko-doktoranckiej „Integralia” – „Wymiary studenckiej humanistyki”.

28 maja 2018 – wykład pt. „Diagnostyka i terapia dziecka po przemocy - studium przypadku", który poprowadziła Pani Agata Szlagier - rodzic zastępczy.

14 czerwca 2018 – Rektor Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu, prof. dr hab. inż. Zbigniew Walczyk podpisał umowę partnerską na rzecz realizacji projektu pod nazwą „Platforma startowa El-evator” w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020 Oś priorytetowa I: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działanie 1.1 Platformy startowe dla nowych pomysłów.

28 czerwca 2018 – uroczysta Gala VIII edycji Ogólnopolskiego Programu Certyfikacji Szkół Wyższych „Uczelnia Liderów”w Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie. W trakcie uroczystości Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu otrzymała 3 nagrody: Certyfikat Jakości Uczelnia Liderów 2018, Certyfikat platynowy oraz Wyróżnienie PRIMUS.

29 czerwca 2018 – uroczyste posiedzenie Senatu i Konwentu z okazji Jubileuszu XX-lecia PWSZ w Elblągu.

10 lipca 2018 - w Instytucie Pedagogiczno-Językowym Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu, po raz pierwszy w historii Uczelni, dyplomy ukończenia studiów II stopnia (magisterskich) odebrała grupa 29 absolwentów kierunku Pedagogika, z dwóch specjalności: pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z arteterapią oraz wczesne wspomaganie rozwoju dziecka.

Wrzesień 2018 - Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu znalazła się w gronie najbardziej innowacyjnych podmiotów w Polsce i otrzymała Polską Nagrodę Innowacyjności 2018.

27 września 2018 - w Parku im. Generała Bolesława Nieczuja-Ostrowskiego powstała „Alejka XX-lecia PWSZ w Elblągu” będąca symbolem więzi społeczności akademickiej z Elblągiem.

28 września 2018 - Inauguracja Roku Akademickiego 2018/2019 w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Elblągu.

25-27 października 2018 - trzecia edycja ogólnopolskiego spotkania IEEE Students & Young Professionals Meeting w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Elblągu.

26 października 2018 - Ogólnopolska Konferencja pedagogiczna pt. "(Nie)grzeczne dzieci" w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Elblągu.

8 listopada 2018 - Uroczyste Obchody 100. Rocznicy Odzyskania Niepodległości przez Polskę w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Elblągu.

23 listopada 2018 - Międzynarodowa Konferencja Naukowa  pt.: „Służba Więzienna w systemie bezpieczeństwa publicznego” w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Elblągu.

23 listopada 2018 - Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu została uhonorowana tytułem EuroSymbol Nowoczesnego Kształcenia 2018.

28 listopada 2018 - Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu otrzymała prestiżowy European Quality Certificate 2018 dla najlepszych firm i instytucji, które przez swoją działalność stają są wzorem do naśladowania w stosowaniu dostępnych na rynku projakościowych rozwiązań i wysokich standardów w działalności gospodarczej.

5 grudnia 2018 - Rektor Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu - prof. dr hab. inż. Zbigniew Walczyk podpisał umowę na świadczenie usługi Inżyniera Kontraktu dla zadań projektu pn.: „Centrum Kompetencji Społecznych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Elblągu”.

20 grudnia 2018 - świąteczne spotkanie wigilijne pracowników i studentów Uczelni.

 

Rok 2019

17 stycznia 2019 - Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu objęła patronat naukowy nad Kołem Seniorów STOP w Elblągu.

17 stycznia 2019 - Rektor Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu - prof. dr hab. inż. Zbigniew Walczyk podpisał umowę o współpracy z Zespołem Szkół Zawodowych nr 1 w Elblągu.

1 lutego 2019 - rozpoczęcie realizacji projektu "Startup House III - inkubacja przedsiębiorstw w Elblągu" w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Elblągu.

Luty 2019 - Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego przyznało środki finansowe w wysokości 1 miliona złotych Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Elblągu w ramach przedsięwzięcia „Dydaktyczna Inicjatywa Doskonałości”.

1 marca 2019 - uroczyste zakończenie roku akademickiego połączone z jubileuszem 20-lecia podyplomowych studiów ,,Organizacji i zarządzania oświatą” w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Elblągu.

7 marca 2019 - seminarium pt. „LOGOPEDA – DZIECKO – RODZIC.   RÓŻNE DROGI – JEDEN CEL” w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Elblągu.

8 marca 2019 - spotkanie pod hasłem „Kobieta XXI Wieku” w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Elblągu.

15 marca 2019 - uroczystość wręczenia dyplomów absolwentom I edycji Studiów Podyplomowych Język Angielski w Wychowaniu Przedszkolnym i Edukacji Wczesnoszkolnej.

18 marca 2019 - decyzją Komisji Akredytacyjnej Ogólnopolskiego Programu Akredytacji Kierunków Studiów kierunek Informatyka w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Elblągu uzyskał Certyfikat Akredytacyjny „Studia z Przyszłością" 2019 oraz Certyfikat nadzwyczajny - Laur Innowacyjności.

29 marca 2019 - Rektor Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu prof. dr hab. inż. Zbigniew Walczyk podpisał umowę o współpracy z przedsiębiorstwem Asseco Data Systems reprezentowanym przez Wiceprezesa Zarządu Daniela Lalę.

9 kwietnia 2019 - wykład otwarty pt. "Ile jesteś wart?" w Instytucie Pedagogiczno-Językowym Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu.

17 kwietnia 2019 - w Auli Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Elblągu , odbyło się spotkanie z cyklu Dialog Obywatelski pt. "Europa wspólnych wartości i celów. Polska w UE".

9 maja 2019 - w Auli Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu świętowaliśmy 228. rocznicę uchwalenia Konstytucji 3-go Maja.

9 maja 2019 - w Auli Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu odbyła się konferencja prasowa poświęcona dwóm zagadnieniom: nowościom w ofercie kształcenia oraz Turbinaliom 2019.

14 maja 2019 - w ramach Akademii Seniora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu odbyło się kolejne już spotkanie poświęcone bezpieczeństwu osób starszych.

30 maja 2019 - ulicami Elbląga przeszedł tradycyjny pochód studentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu. Wydarzenie to rozpoczęło święto studentów Turbinalia 2019.

31 maja 2019 - w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Elblągu odbyły się liczne koncerty zamykające święto studentów Turbinalia 2019. Na scenie wystąpiły zespoły: Blind Box, Sakin Ol, DiscoSanFrancisco oraz gwiazda wieczoru Mesajah. W wydarzeniu udział wzięli studenci oraz zaproszeni do wspólnego świętowania mieszkańcy Elbląga.

15 czerwca 2019 - uroczyste Akademickie Święto Sportu, będące częścią obchodów 20–lecia powstania Klubu Uczelnianego AZS PWSZ w Elblągu.

Czerwiec 2019 - prof. dr hab. inż. Zbigniew Walczyk - Rektor Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu podpisał umowę bilateralną w ramach europejskiego Programu ERASMUS+ z Uniwersytetem w Dubrowniku z Chorwacji.

Czerwiec 2019 - Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu otrzymała pozytywną decyzję Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie nadania uprawnień do prowadzenia jednolitych studiów magisterskich o profilu praktycznym na kierunku „Pedagogika Specjalna" oraz uprawnień do prowadzenia studiów drugiego stopnia o profilu praktycznym na kierunku „Studia Menadżersko-prawne".

Lipiec 2019 - Po raz kolejny  Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w  Elblągu otrzymała bardzo dobre oceny w międzynarodowym rankingu U-Multirank, organizowanym przez Centre for Higher Education (CHE) w Niemczech oraz Center for Higher Education Policy Studies (CHEPS) w Holandii, pod auspicjami Komisji Europejskiej. W tym roku ocenie poddano kierunek studiów Informatyka w Instytucie Informatyki Stosowanej im. Krzysztofa Brzeskiego.

15 sierpnia 2019 - Rektor PWSZ w Elblągu prof. dr hab. inż. Zbigniew Walczyk podpisał porozumienie o dołączeniu Uczelni do European Regions Research and Innovation Network – ERRIN w ramach Warmia-Mazury Region.

17 września 2019 - odbył się Kongres Społecznej Odpowiedzialności Nauki na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Tego dnia 60 uczelni podpisało Deklarację Społecznej Odpowiedzialności Uczelni. Przedstawiciele uczelni zobowiązali się do upowszechniania wartości akademickich oraz popularyzowania nauki wśród społeczeństwa. W imieniu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu Deklarację podpisała dr Irena Sorokosz, Prorektor ds. Organizacyjnych.

27 września 2019 - Inauguracja Roku Akademickiego 2019/2020 w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Elblągu.

3 października 2019 - w Auli Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu odbyła się konferencja pt. „Elbląska Szkoła Eksperymentu – kodowanie, programowanie, druk3d”. Organizatorem spotkania był Prezydent Elbląga Witold Wróblewski.

17 października 2019 - w Auli Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu odbyło się kolejne spotkanie w ramach Inżynieromanii PWSZ w Elblągu. W związku z ustanowieniem przez Senat Rzeczpospolitej Polskiej roku 2019 Rokiem Matematyki, zostało podjęte wyzwanie polegające na ułożeniu fraktala, jakim jest słynny „Trójkąt Sierpińskiego". Budulcem konstrukcji byli uczniowie I Liceum Ogólnokształcącego w Elblągu oraz III Liceum Ogólnokształcącego w Elblągu.

21-22 października 2019 - w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Elblągu odbyły się Dni Aktywności Studenckich.

24-25 października 2019 - Rektor Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu, prof. dr hab. inż. Zbigniew Walczyk był jednym z mówców panelu otwierającego VII Polski Kongres Przedsiębiorczości.

25 października 2019 - Instytut Politechniczny PWSZ w Elblągu po raz kolejny zorganizował zajęcia w ramach INŻYNIEROMANII, czyli cyklu zajęć otwartych dla uczniów szkół średnich.

26 października 2019 - uroczyste ślubowanie złożyli studenci Akademii Dziecięcej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu. Podczas Jubileuszowej X Inauguracji Roku Akademickiego 2019/2020 ponad 100 dzieci otrzymała indeksy oraz wysłuchała hymnu akademickiego „Gaudeamus Igitur".

30 października 2019 - w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Elblągu odbył się finał V edycji programu edukacyjno-profilaktycznego „Cyberprzemoc – jak się jej przeciwstawić?".

15 listopada 2019 - w murach Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu odbyło się szkolenie zatytułowane „Karta Oceny Logopedycznej Dziecka KOLD - test do diagnozy dzieci w wieku od 1 miesiąca do ukończenia 9 roku życia.

2 grudnia 2019 - w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Elblągu odbył się Erasmus+ Day. Spotkanie zorganizowała grupa studentów z Turcji i Hiszpanii odbywająca w ramach programu Erasmus+ studia w Instytucie Pedagogiczno-Językowym, Ekonomicznym oraz Informatyki Stosowanej.

3 grudnia 2019 - Studenckie Koło Naukowe Myśli Społecznej i Politycznej Seneka we współpracy z Miejskim Centrum Wolontariatu w Elblągu zorganizowało pn. „Ciastomania".

5 grudnia 2019 - w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Elblągu odbył Dzień Aktywności Studenckich.

9 grudnia 2019 - miała miejsce konferencja poświęcona współpracy Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu z otoczeniem gospodarczym, społecznym i instytucjonalnym. Rangę spotkania podniosło uhonorowanie Uczelni nagrodą przyznaną przez „Monitor Biznesu" dziennika „Rzeczpospolita".

10 grudnia 2019 - odbyło się XII Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze członków Klubu Uczelnianego AZS PWSZ w Elblągu.

10 grudnia 2019 - w murach Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu odbyła się konferencja dotycząca kampanii Białej Wstążki.

11 grudnia 2019 - w Galerii Filar Sztuki przy Bibliotece PWSZ w Elblągu odbył się wernisaż prac Wiolety Wojtkiewicz.

19 grudnia 2019 - w Auli Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu, odbyło się coroczne świąteczne spotkanie wigilijne pracowników i studentów Uczelni.

Grudzień 2019 - Państwową Wyższą Szkołę Zawodową w Elblągu odwiedziła Wicekonsul ambasady Stanów Zjednoczonych Pani Vera Partem. Spotkanie dotyczyło możliwości, jakie dają niedawno wprowadzone zmiany w zakresie bezwizowego ruchu pomiędzy Polską a Stanami Zjednoczonymi.

Grudzień 2019 - Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu zostało pozytywnie ocenione przez KEN oraz znalazło się w rozszerzonym wykazie wydawnictw publikujących recenzowane monografie naukowe na poziomie I (80 pkt.).

Grudzień 2019 - baza laboratoryjna Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu wzbogaciła się oprofesjonalny stacjonarny, skaner 3DSpectrum firmy RangeVision.

 

Rok 2020

6 stycznia 2020 - w Teatrze im. Aleksandra Sewruka w Elblągu odbył się Koncert Noworoczny Prezydenta Elbląga. Podczas uroczystości Prezydent Witold Wróblewski wręczył nagrody za wybitne osiągnięcia w pracy na rzecz społeczności i rozwoju naszego miasta. Wśród szacownych laureatów nagrodą honorową wyróżniony został prof. dr hab. inż. Zbigniew Walczyk Rektor PWSZ w Elblągu, natomiast nagrodę w kategorii działalność oświatowa i naukowa otrzymała mgr Teresa Kubryń, Dyrektor Instytutu Pedagogiczno-Językowego PWSZ w Elblągu.

Luty 2020 - studentka I roku filologii polskiej PWSZ w Elblągu Paulina Stapurewicz, reprezentantka Polski w piłce ręcznej, medalistka Mistrzostw Europy i Świata, zakwalifikowała się do projektu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w Warszawie pod nazwą „Narodowa Reprezentacja Akademicka".

6 marca 2020 - w murach Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu odbyła się konferencja pt. „Instytucje ochrony praw konsumenta".

19 maja 2020 - Pierwsze prace dyplomowe w PWSZ w Elblągu obronione online. Studenci Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu z Instytutu Ekonomicznego obronili prace licencjackie w domu, przed monitorem swojego komputera. To pierwsze takie wydarzenie w historii Uczelni.


Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu

Galerie zdjęć

wszystkie galerie