Szanowni Państwo

Zajęcia dydaktyczne w semestrze letnim będą odbywały się w formie zdalnej na platformie Microsoft teams. Aby uczestniczyć w zajęciach muszą Państwo pobrać aplikację Ms teams korzystając z adresu uczelnianego nrTurn on Javascript!. Informacja o korzystaniu z platformy Ms teams znajduje się na stronie PWSZ w Elblągu, zakładka "dydaktyka/moodle/.