XII Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze członków Klubu Uczelnianego AZS PWSZ w Elblągu

XII Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze członków Klubu Uczelnianego AZS PWSZ w Elblągu

10 grudnia 2019r. odbyło się XII Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze członków Klubu Uczelnianego AZS PWSZ w Elblągu. W zebraniu uczestniczyło 57 delegatów z poszczególnych Sekcji Klubu, na 62 wytypowanych. Zebranie przebiegało zgodnie z Uchwałą Zarządu KU AZS PWSZ z dnia 06.11.2019r., Ordynacją Wyborczą, Regulaminem Wyborów oraz Porządkiem XII Walnego Zebrania Sprawozdawczo – Wyborczego.

 

Przewodniczącym zebrania został mgr Adam Jażdżyński. Zostały wybrane dwie komisje, które czuwały nad przebiegiem zebrania i wyborów:

 

I Komisja Mandatowo – skrutacyjna w składzie:

 1. Michał Naumczyk – Przewodniczący
 2. Patryk Borkowski – członek
 3. Piotr Korniluk – członek

 

II Komisja Uchwał i wniosków

 1. Urszula Malec – Przewodnicząca
 2. Sandra Lipińska– członek
 3. Aleksandra Kosakowska
 4. Anna Brzoza

 

Podczas posiedzenia przedstawione zostało sprawozdanie z działalności Klubu za okres minionej kadencji, tj. 2017 – 2019. Prezes podziękowała za dotychczasową pracę zawodnikom, trenerom i instruktorom oraz studentom - sympatykom AZS, za wkład pracy wniesionyw realizację zadań KU AZS PWSZ Elbląg.

Podziękowała również prof. dr. hab. inż. Zbigniewowi Walczykowi, Rektorowi PWSZ w Elblągu, inicjatorowi powstania elbląskiego Klubu Uczelnianego AZS , który  cały czas wspiera rozwój sportu, rekreacji i turystyki w środowisku akademickim. Dodała też, że rok 2019 to rok jubileuszu powstania Klubu. Z tej okazji każdy uczestnik Zebrania otrzymał pamiątkowe wydanie publikacji „20 Lat Klubu Uczelnianego PWSZ w Elblągu”.

Po krótkiej dyskusji prowadzonej w miłej atmosferze nastąpiło głosowanie nad przyjęciem sprawozdania. Sprawozdanie z działalności za okres dwóch lat kadencji 2017 - 2019 zostało przyjęte jednogłośnie a ustępującemu Zarządowi, Walne Zebranie   udzieliło absolutorium.

Po tej części zebrania nastąpił czas na wybory Prezesa Klubu oraz członków Zarządu.


Z przyjemnością informujemy, że Prezesem Klubu Uczelnianego AZS PWSZ w Elblągu na kadencję 2019 – 2021 została ponownie mgr Henryka Szumna. Prezes podziękowała członkom Klubu za ponowne obdarzenie jej mandatem zaufania na kolejne dwa lata.

 

Członkami Zarządu zostali wybrani:

 1. mgr Janusz Światkowski – kierownik ZWF
 2. Jakub Tomasik – student I roku Instytutu Ekonomicznego

Na zebraniu wybrano również 7 delegatów i dwóch zastępców na Walne Zebranie Sprawozdawczo – Wyborcze Organizacji Środowiskowej AZS
w Gdańsku,
 które odbędzie się w dniu 22 kwietnia 2020 roku w Gdańsku:

 1. Strzyżewski Dawid
 2. Kasperowicz Monika
 3. Kowalczyk Maciej
 4. Pawlak Bartosz
 5. Granat Natalia
 6. Szumna Henryka
 7. Lipka Marcin
 8. Kozioł Anna – R
 9. Bil Krzysztof – R

 

oraz 1 delegata na XXVII Krajowy Zjazd AZS, który odbędzie się  w Warszawie, 
w czerwcu 2020 roku. Delegatem jest mgr Henryka Szumna, zastępcą Jakub Tomasik.

 


Data publikacji: 17 grudnia 2019


Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu
Przewiń do góry