Zajęcia w sem. letnim 2020/2021

Informacja dotycząca zajęć dydaktycznych w sem. letnim 2020/2021

W Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Elblągu z uwagi na zagrożenie epidemiczne zajęcia dydaktyczne w semestrze letnim 2020/2021 będą prowadzone w sposób hybrydowy, tj. w trybie stacjonarnym i zdalnym. (Zarządzenie Nr 5/2021 Rektora PWSZ w Elblągu z dnia 5 lutego 2021 r.)

 

Wykłady, seminaria i wybrane ćwiczenia będą prowadzone na platformie MS Teams w trybie synchronicznym (komunikacja online - dwustronna komunikacja audio-wideo studentów z nauczycielem). Komunikacja asynchroniczna (offline), np. na platformie Moodle lub kanałach MS Teams, będzie wykorzystywana do udostępniania materiałów pomocniczych.

 

Zajęcia praktyczne, na których konieczny jest bezpośredni kontakt z nauczycielem i/lub specjalistyczne oprzyrządowanie, będą odbywać się stacjonarnie z zachowaniem reżimów sanitarnych, szczegółowo opisanych w odrębnym regulaminie.

 

Szczegóły organizacyjne, uwzględniające specyfikę różnych kierunków studiów, są opracowywane przez dyrektorów instytutów i zostaną zamieszczone na stronie internetowej Uczelni.

 

Organizacja zajęć dydaktycznych w semestrze letnim roku akademickiego 2020/2021 może ulec zmianie w przypadku poprawienia się sytuacji epidemicznej.


Data publikacji: 08 lutego 2021


Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu
Przewiń do góry